Logo
Logo

Dorota Michalak, Ph.D.

e-mail: dorota.michalak@uni.lodz.pl

office: A319, phone: 42 635 51 56

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9456-2500

 

RESEARCH INTERESTS:

 • Hedgingagainst adverseweather conditions (with particular emphasis onweather derivatives),
 • Economic, social and environmental dimensions of climate change.
 • Adaptation measure to climate change taken in particular countries.
 • Sustainable development,
 • Renewable energy sourceswith particular emphasis onbiogas,
 • The effectiveness of social work,
 • Labor market.

 

LIST OF PUBLICATIONS:

 • Impact of weather conditions yield” [w:] Social Inequalities and Economic Growth, Zeszyt Nr 55 (3/2018), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018, s. 377-400.
 • „Problematyka zmian klimatu w Regionalnych Strategiach Innowacji (RSI)” [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej no.112, pp. 241-254.
 • “A comparative analysis of initiatives and adaptation measures to climate change undertaken in Poland and Eastern EU Countries” [in:] Europe Comparative Economic Research (20), University of Lodz, Lodz 2017, pp. 95-116.
 • “Analiza porównawcza ubezpieczenia od ciężkich chorób w ofercie ubezpieczeycieli krajowych” [ang. Comparative analysis of insurance against severe diseases in the offer of domestic insurers] [in] Journal of Insurance (Rozprawy ubezpieczeniowe) no. 23 1/2017, Rzecznik Finansowy, Warsaw 2017, pp. 63-70.
 • „A comparative analysis of initiatives and adaptation measures to climate change undertaken in Poland and Western Europe”[in:] Comparative Economic Research (19), University of Lodz, Lodz 2016, pp. 107-122.
 • “How to Reduce the Negative Impacts of Climate Change?” [in:] Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship, Springer 2017, pp. 253-266.
 • „Analiza skutków zmian klimatu i wynikających z nich działań adaptacyjnych podejmowanych przez Unię Europejską”[ang. Analysis of climate change impacts and resulting adaptation measures taken by the European Union], [in:]Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia XXI Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Wroclaw 2016, pp.104-112.
 • „Transfer ryzyka pogodowego jako instrument adaptacji podmiotów gospodarczych do zmian klimatu”,[ang. Transfer of weather risk as an instrument of adaptation measure to climate change taken by operators] [in:] Rozprawy ubezpieczeniowe nr 20, Wydawnictwo TiO, Warsaw 2016, s.112-122.
 • „Analiza ryzyka pogodowego w branży rolnej jako istotny element działań adaptacyjny do zmian klimatu”, [ang. Analysis of weather risk in the agricultural sector as an important part of adaptation to climate change,] [in:] Ekonomia i środowisko 2(57), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Bialystok 2016, pp.95-111.
 • Weather risk management in the agricultural sector of Poland and in the world” [in:] Comparative Economic Research (18), University of Lodz, Lodz 2015, pp. 99-114.

 

GRANTS:

10.2017- …       University of Lodz, “Identyfikacja działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polskich miastach”- project of a monograph which is realized in inter-university cooperation.

03.2015-12.2017        University of Lodz, “Prawno-ekonomiczne narzędzia wspierające prowadzenie działań adaptacyjnych do zmian klimatu przez podmioty branży rolnej”, implemented as part of a targeted subsidy for activities related to conducting scientific research or development works and related tasks for the development of young scientists. Position: project manager

04.2012-10.2013        University of Lodz, project D-RIM SH. Program for development PhD students, program co-financed by the European Commission, Human Capital Development Program. Position: project manager

01.2011 – 12.2011      Centre for Research and Innovation Pro-Academy, project Turyzm region. Program for development PhD students, program co-financed by the European Commission, Human Capital Development Program Position: project manager

 

TRAININGS:

06.2013                      “Regional policy” Project training D-RIM SH

05.2013                      “SPSS” University of Lodz

03.2013                       “Identification of buisness ideas and commercialization of knowledge”,  International Development Norway SA (IDNO).                                     

09.2011                       “Commercialization of scientific research” Project training Turyzm region

 

AWARDS:

2015- Winner of third place in the national competition for the best doctoral dissertation in the field of economic and social security.

 

SCIENTIFIC TRIPS ABROAD :

06.10-14.10.2018 Universidad de Castilla-La Mancha, Portugal- Erasmus + Staff Mobility- Teaching Assignments.

06.11-16.11.2015 Instituto Politecnico di Porto, Portugal- Erasmus + Staff Mobility- Teaching Assignments.