Logo
Logo

Professors (alphabetically)

Mgr Jakub Anusik

Mgr Damian Bębnowski

Mgr Wiktor Błoch

Dr Bogdan Buczkowski

Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ

Dr Victor Bystrov

Dr inż. Tomasz  Czajkowski

Dr Agnieszka Dorożyńska

Dr Tomasz  Dorożyński

Dr Wirginia Doryń

Dr Agnieszka Drzymała

Dr hab. Edyta Dworak, prof. UŁ

Dr Joanna Dzionek-Kozłowska

Dr Radosław  Dziuba

Dr Piotr Gabrielczak

Dr Paweł Gajewski

Dr hab. Patryk Gałuszka

Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź

Dr Tomasz  Grabia

Mgr Piotr Grocholiński

Dr Agnieszka Janus

Dr Andrzej Kacprzyk

Dr Paweł Kaczorowski

Dr inż. Marcin Kalinowski

Dr Emilia Klepczarek

Prof. zw. dr hab. Mirosław Kłusek

Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek

Dr Dorota Kobus-Ostrowska

Dr Katarzyna Kopycka

Dr Kamil Kowalski

Professor Maciej  Kozłowski, Ph.D.

Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ

Dr Zbigniew Kuchta

Dr hab. Anetta Kuna-Marszałek

Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

Dr Kamila Kuziemska-Pawlak

Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

Dr Tomasz  Legiędź

Dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. UŁ

Dr inż. Danuta Lipińska

Dr Dorota Łochnicka

Dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ

Dr Aleksandra Majchrowska

Dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ

Dr Dorota Michalak

Dr Małgorzata Misiak

Dr Mariusz Nyk

Dr Jarosław Neneman

Prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki

Dr Andrzej Pieczewski

Dr Katarzyna Piłat

Dr Radosław  Piwowarski

Dr Eleonora Ratowska-Dziobiak

Prof. Sharaf N. Rehman

Dr Sylwia Roszkowska

Dr Anna Rydz-Żbikowska

Dr Tomasz  Serwach

Dr Katarzyna  Skorupińska-Cieślak

Dr Natalia Szubska-Włodarczyk

Mgr Agata Szymańska

Prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki

Dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ

Dr Dorota Wawrzyniak

Dr Agata Wieczorek

Dr Justyna Wieloch

Prof. zw. dr hab. Janina Witkowska

Mgr Przemysław Włodarczyk

Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska

Dr Joanna Wyszkowska-Kuna

Mgr Michał Zaremba