Logo
Logo

Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska

Associate Professor, Department of Development Economics

e-mail: malgorzata.burchard@uni.lodz.pl

room: A419, phone: (+48) 42 635 50 74Fields of interest:

Economics of Natural Resources, Economics of Sustainable Development, International Cooperation in the Field of Environmental Protection, Environmental Management.

Selected publications:

1.Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, [w:] Bogusław Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa, 2015, s. 334-348.

2. Social responsibility, consumption and production patterns in textile and cloth industry in Poland, [w:] “Economic and environmental studies”, Vol. 15, No. 3 (35/2015), September 2015, s. 257-270.

3. Polityka inteligentnego i trwałego rozwoju, [w:] Ekonomia i Środowisko 3(58) 2016, s. 74-87.

4. Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym – przykład Łodzi, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46/1 2016, s. 235-246.

5. Prosument na rynku energii w Polsce – próba oceny w świetle teorii kosztów transakcyjnych, [w:] Gospodarka w Praktyce i Teorii, 4 (41) 2015, s. 5 – 19

6. Ryzyko pogodowe na rynku ubezpieczeń, [w:] Ekonomia XXI wieku, 4(12) 2016, s.  46-56.

7. Gospodarka niskoemisyjna w mieście, [w:] EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny                                           i partycypacyjny rozwój miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, A. Rzeńca (red.),   Łódź, 2016, s. 165-189.

8. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, [w:] EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, A. Rzeńca (red.),  Łódź, 2016, s. 143-163.

9. Etyczne aspekty funkcjonowania sektora ubezpieczeń wobec zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, [w:] Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, I. Czechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 221-240.

10. Cradle to cradle approach in development of resource-efficient economy, [w:] Ekonomia i Środowisko, 1(60) 2017, s. 8-17.


Qualified to teach:

Economy, Economy and Environment, Environmental Economics, Economics in the life sciences , Economy and Environment, Integrated Management System.

Visits abroad:

 • 1989 DAAD Scholarship University of Manheim
 • 1996 Norwegian Government Scholarship in Work Research Institute in Oslo,
 • 1996 Scholarship at the Halmstad University,
 • 2005 i 2013 Ludwig Erhard Stiftung, Gesamteuropäische Studienwerk e.V. (GESW) Vlotho,
 • 2014 Santander Univeridades, The Lauder Institute, Wharton School, University of Pennsylvania.
 • 2018 University of Santiago de Compostela – Erasmus
 • 2018 University of Ioannina – Erasmus
 • 2018 Toluca – szkoła letnia

Awards:

Third degree award of the Rector of the University of Lodz in 2015 for the book: Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, (współautorstwo A. Rzeńca i D. Drzazga, Wyd. UŁ 2014)

Others:

 • Chairwoman of the Polish Association of Environmental Economists and Natural Resources;
 • Member of the Committee of the Economic Knowledge Olympia;
 • Member of the Scientific Council of the Polish Economic Society;
 • Editor-in-chief of the journal Gospodarka w praktyce i teorii (Economy in practice and theory);
 • Member of editorial board of the journal Ekonomia i Środowisko (Economics and Environment;
 • Expert of the National Center for Research and Development.