Logo
Logo

Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska

Associate Professor, Department of Development Economics

e-mail: malgorzata.burchard@uni.lodz.pl

room: A419, phone: (+48) 42 635 50 74

Fields of interest:

Economics of Natural Resources, Economics of Sustainable Development, International Cooperation in the Field of Environmental Protection, Environmental Management.

Selected publications:

M. Burchard-Dziubińska, Prosument na rynku energii w Polsce – próba oceny w świetle teorii kosztów transakcyjnych, [w:] Gospodarka w Praktyce i Teorii, 4 (41) 2015, s. 5 – 19.

M. Burchard-Dziubińska, Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, [w:] Bogusław Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa, 2015, s. 334-348.

M. Burchard-Dziubińska ,Social responsibility, consumption and production patterns in textile and cloth industry in Poland, [w:] “Economic and environmental studies”, Vol. 15, No. 3 (35/2015), September 2015, s. 257-270.

M. Burchard-Dziubińska, Polityka inteligentnego i trwałego rozwoju, [w:] Ekonomia i Środowisko 3(58) 2016, s. 74-87. M. Burchard-Dziubińska, Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym – przykład Łodzi, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46/1 2016, s. 235-246.

M. Burchard-Dziubińska, Ryzyko pogodowe na rynku ubezpieczeń, [w:] Ekonomia XXI wieku, 4(12) 2016, s.  46-56.

M. Burchard-Dziubińska, Gospodarka niskoemisyjna w mieście, [w:] EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, A. Rzeńca (red.),   Łódź, 2016, s. 165-189.

M. Burchard-Dziubińska, Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, [w:] EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, A. Rzeńca (red.),  Łódź, 2016, s. 143-163.

M. Burchard-Dziubińska , Etyczne aspekty funkcjonowania sektora ubezpieczeń wobec zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, [w:] Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, I. Czechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 221-240.

M. Burchard-Dziubińska, Cradle to cradle approach in development of resource-efficient economy, [w:] Ekonomia i Środowisko, 1(60) 2017, s. 8-17.

M. Burchard-Dziubińska, T. Jakubiec, The Role of Green Public Procurement in the Implementation of Sustainable Development. City of Łódź Case Study, [w:] Barometr Regionalny Vol.16, 4(54) 2018,  p. 123 – 129.

M. Burchard-Dziubińska, Czy znamy stany docelowe rozwoju? O znaczeniu koncepcji ładu zintegrowanego, [w:] A. Płachciak, P. Rogal (red.) Od statystyki do jakości życia. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Borysowi 2018, 205 – 211.

M. Burchard-Dziubińska, Kongresy ekonomistów polskich w działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2018, 1(80), s. 45 – 46.

M. Burchard-Dziubińska, Air pollution and health in Poland: anti-smog movement in the most polluted Polish cities, Ekonomia i Środowisko, 2 (69), 2019, p. 76 – 90.

M. Burchard-Dziubińska, T. Jakubiec, Sustainable Public Procurement as an instrument for the implementation of Sustainable Development in European Union, [in:] Social, Economic, and Environmental Impacts Between Sustainable Financial Systems and Financial Markets, IGI Global, 2019, p. 77 – 95.

M. Burchard-Dziubińska, T. Mygmarjav, Traditional pastoralism or mining? Conflict of interest in access to natural pastures in Mongolia and the problem of ecological and environmental justice, Ekonomia i Środowisko, 2019, 4(71), p. 56 – 68.

M. Burchard-Dziubińska, I. Dziubiński, Use of economic incentives in development of circular economy in municipal waste management, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, 2019, 140, s. 29 – 38.

M. Burchard-Dziubińska, Ludy tubylcze Amazonii  a prawa człowieka – nowa odsłona starego problemu, [w:] A. Kuzior (red.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka, Politechnika Śląska, 2020, 31 – 40.


Qualified to teach:

Economy, Economy and Environment, Environmental Economics, Economics in the life sciences , Economy and Environment, Integrated Management System.

Visits abroad:

 • 1989 DAAD Scholarship University of Mannheim
 • 1996 Norwegian Government Scholarship in Work Research Institute in Oslo,
 • 1996 Scholarship at the Halmstad University,
 • 2005 i 2013 Ludwig Erhard Stiftung, Gesamteuropäische Studienwerk e.V. (GESW) Vlotho,
 • 2014 Santander Univeridades, The Lauder Institute, Wharton School, University of Pennsylvania.
 • 2018 University of Santiago de Compostela – Erasmus
 • 2018 University of Ioannina – Erasmus
 • 2018 Toluca – summer school

Awards:

Third degree award of the Rector of the University of Lodz in 2015 for the book: Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, (współautorstwo A. Rzeńca i D. Drzazga, Wyd. UŁ 2014)

Others:

 • Chairwoman of the Polish Association of Environmental Economists and Natural Resources;
 • Member of the Committee of the Economic Knowledge Olympia;
 • Member of the Scientific Council of the Polish Economic Society;
 • Editor-in-chief of the journal Gospodarka w praktyce i teorii (Economy in practice and theory); 2009-2019
 • Member of editorial board of the journal Ekonomia i Środowisko (Economics and Environment;
 • Expert of the National Center for Research and Development.