Logo
Logo

Michał Zaremba, Ph.D.

Mgr Michał Zaremba

asystent, Katedra Ekonomii Rozwoju

e-mail: michal.zaremba@uni.lodz.pl

pokój A416, tel. 42 635 50 58

 

Zainteresowania badawcze:

Ekonomia rozwoju, problemy rozwojowe Azji, polityka gospodarcza, ekonomia międzynarodowa

 

Wybrane publikacje:

  1. M. Zaremba, Wpływ globalnego kryzysu finansowego na dynamikę gospodarki indyjskiej, Gospodarka w Praktyce i Teorii 2013, Nr 2 (33), Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 81-93.
  2. M. Zaremba, Społeczna odpowiedzialność biznesu w krajach rozwijających się na przykładzie Indii, Ekonomia i Zarządzanie 2014, Nr 2 (6), Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, s. 279-290;
  3. M. Zaremba, Polityka innowacyjna kraju rozwijającego się na przykładzie Indii, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2015, Prace z zakresu zarządzania, Nr 1, t. 26, s. 211-221;
  4. M. Zaremba, Integracja monetarna w Afryce Zachodniej – rozwój i funkcjonowanie strefy franka CFA, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2015, Nr 6(317), s. 175-195;
  5. M. Zaremba, Wpływ globalnego kryzysu finansowego na nierównowagi wewnętrzne w strefie euro, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 439 (10 pkt.), s. 385-392;
  6. M. Zaremba, Polish Investment on Non-European Markets, Ekonomia Międzynarodowa Zeszyt Nr 13-16 (2016) (7 pkt.), s. 211-222;
  7. M. Zaremba, Innowacje i polityka innowacyjna w krajach rozwijających się. Przypadek Chin [w:] T. Wawak (red.), Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 233-242.
  8. M. Zaremba, Ekonomiczne efekty demonetyzacji indyjskiej w roku 2016, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018, nr 509, s. 477-488.
  9. M. Zaremba, Problem pułapki średniego dochodu – perspektywa polska, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 55 (3/2018), s. 243-256.

 

Prowadzone przedmioty:

International Economics, Contemporary Problems of World Economy, Globalization and Regional Economic Integration, makroekonomia, podstawy ekonomii.

 

Kursy i szkolenia:

2013 – Tworzenie i wykorzystanie własności intelektualnej w pracy na wyższej uczelni – szkolenie w ramach projektu Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej

2013 – Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro – studia podyplomowe, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

 

Pobyty zagraniczne:

2017 – stypendysta japońskiego programy MIRAI, pobyt studyjny w Japonii

2017 – pobyt w Toluce w Meksyku w ramach Summer School

2016 – pobyt w Quito w Ekwadorze w ramach Summer School

2015 – pobyt w São Paulo w Brazylii w ramach Summer School

 

Nagrody:

2018 – wyróżnienie Rektora UŁ za działalność doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego

 

Inne:

od 2018 – członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

od 2016 – członek Rady Wydziału Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

2016-2018 – wiceprzewodniczący Uniwersyteckiej Rady Samorządu Doktorantów UŁ

2016-2018 – członek i przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ