Logo
Logo

Monographs

 

2016

 1. Buczkowski Bogdan, Dorożyński Tomasz, Kuna-Marszałek Anetta, Serwach Tomasz, Wieloch Justyna, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 2. Drzymała Agnieszka, Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 3. Gajewski Paweł, Labour Market Measures in Poland 2008–13: The Crisis and Beyond, International Labour Organization, Genewa 2016.
 4. Kalinowski Marcin, Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 5. Klepczarek Emilia, Corporate governance w sektorze bankowym. Lekcje z upadku banku Lehman Brothers, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 6. Kuna Marszałek Anetta, Liberalizacja handlu międzynarodowego a środowisko przyrodnicze. Przykład Unii Europejskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 7. Kwiatkowski Eugeniusz, Leszek Kucharski, Piotr GabrielczakRynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 8. Lipińska Danuta, Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 9. Lipińska Danuta, Podstawy inżynierii środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 10. Szukalski Stanisław, Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, DIFIN, Warszawa 2016.
 11. Szukalski Stanisław, Monika Wodnicka, Outsorcing. Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności, Difin, Warszawa 2016.
 12. Urbanek Piotr, Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 13. Wieczorek Agata, Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 14. Wysokińska Zofia, Witkowska Janina, Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 15. Wyszkowska-Kuna Joanna, Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

2015

 1. Buczkowski Bogdan, Kłysik-Uryszek Agnieszka, Kuna-Marszałek Anetta, Świerkocki Janusz, Poland’s Outward Foreign Direct Investment. Experiences of Enterprises from the Łódź Region, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015.
 2. Skodlarski Janusz, Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015.