Logo
Logo

Prof. dr hab. Zofia Wysokińska

full professor, Department of World Economy and European Integration

e-mail: zofia.wysokinska@uni.lodz.pl

room A311, phone: 42 635 51 50Research interests:

international economics, european integration, sustainable development

Selected publications:

 1. Zofia Wysokińska (2018), Implementing the Main Circular Economy Principles within the Concept of Sustainable Development in the Global and European economy, with Particular Emphasis on Central and Eastern Europe – the Case of Poland and the Region of Lodz, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 21, Issue 3, pp. 75–93
 2. Zofia Wysokińska (2017), Effects of Poland’s Pro‑Export Policy Implementation in the Context of the Plan for Responsible Development – a Preliminary Comparative Assessment, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 20, Issue 4, pp. 101–123
 3. Zofia Wysokińska (2017), Innovation Policy of the European Union – Overview of Theoretical Foundations and Empirical Aspects, Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Volume 4, no. 3-4, pp. 9-20
 4. Zofia Wysokińska (2017), Millenium Development Goals / UN and Sustainable Development Goals / UN as Instruments for Realising Sustainable Development Concept in the Global Economy, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 20, Issue 1, pp. 101-118
 5. Zofia Wysokińska (2017), Polityka Innowacyjna Unii Europejskiej – podstawy teoretyczne i aspekty empiryczne, [in:] Tomasz Domański (ed.), Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Konkurencyjność. Polskie doświadczenia na tle innych krajów, Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, pp. 153-169
 6. Zofia Wysokińska (2016), The “New” Environmental Policy of the European Union: A Path to Development of a Circular Economy and Mitigation of the Negative Effects of Climate Change, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 19, Issue 2, pp. 57-73
 7. Zofia Wysokińska, Janina Witkowska (2016), Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 8. Zofia Wysokińska (2015), Refleksje o pieriestrojce polskich uczonych. Dyskusja okrągłego stołu, Eastern Review, No. 4, pp. 25-41
 9. Zofia Wysokińska (2015), Policy of Active Support for Modern Design and Fashion in the Textile and Clothing Sector and Its Influence on Regional Competitiveness (in the Global, European, and Regional Contexts), Fibres & Textiles in Eastern Europe, Volume 23,  Issue 6 (114), pp. 14-22
 10. Zofia Wysokińska (2013), Polityka wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, [in:] Bogusław Kaczmarek Waldemar Biliński (ed.), Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 21-35

Conducted courses:

 • Environmental Goods and Services Markets
 • International Cooperation in Environmental Protection
 • Sustainable Development
 • Euroregions and the social problems in the EU
 • Ecobusiness
 • European Integration Economics
 • Environmental goods and services markets
 • European Integration Economics

Participation in research projects:

 • Public finance and entrepreneurship of older people, awarding/financing institution: Ministry of Science and Higher Education, project duration: 02/01/2013-31.01.2013, function: head
 • Project Practis (Privacy – Appraising Challenges to Technologies and Ethics), project no. 244541, awarding/financing institution: Framework Programs of the European Commission, project duration: 1.07.2010-31.12.2013, function: head
 • Project PATS (Privacy Awareness Through Security Branding), project no. 230473, awarding/financing institution: Framework Programs of the European Commission, project duration: 1.08.2010-29.02.2013, function: head

Foreign stays:

-1990-1998 – a scholarship holder:

 • Friedrich Ebert Foundation,
 • ACE program of the European Commission,
 • UK government scholarship program at the University of Cambridge
 • scholarship program of the European University Institute in Florence
 • the National University of Ireland scholarship program.

-Lectures at the Universities of Rouen, Eastern Oregon / USA, Vienna and Cologne.

Awards:

Rector’s Award for organizational achievements in 2014, granted in October 2015.

Other:

I. Book review: New Structural Policy in an Open Economy Market, scientific editor – Justin Yifu Lin and Alojzy Z. Nowak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018

II. Expertise for the Institute of Leather Industry in Lodz (2016), Analiza ekonomiczna zasadności wdrożenia nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie powikłaniom chorobowym stóp.

III. Review of the monograph (2016): Strategia rozwoju przemysłu włókienniczego w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

IV. Active participation in the scientific conference: “Globalization and regionalization in the modern world: competitiveness, development, stability”, Kraków-21/09/2018, title of the report: Effects of the policy of export expansion in Poland in the context of recommendations of the global organizations.S

V. Scientific cooperation with Vasyl Stefanyk Precarpatian National University. Preparation of a joint project within Maria-Skłodowska-Curie Fund.Expertise for the Institute of Leather Industry in Lodz (2016), Analiza ekonomiczna zasadności wdrożenia nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie powikłaniom chorobowym stóp.

VI. Functions in editorial committies:

1. Editor-in-Chief of COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE

2. member of the editorial committee of the Journal of Vasyl Stefanyk Precarpatian National University

3. member of the editorial committee of Eastern Journal of European Studies

VII. supervisor of the Ecobusiness specialization of the full-time, first-cycle studies in Economics in English,

VIII. member of the Faculty Commission for Development – Team for International cooperation

IX. member of the Advisory Council of Economics, Economics in English, Economics and International Business, Economics Ecobusiness

X. program director for cooperation with Chinese universities (2016-2020)

XI. head of the Department of World Economy and European Integration

XII. member of the III Doctoral Committee in the field of economics (institutional trend) at the Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz

XIII. member of X Doctoral Committee on environmental economics and natural resources at the Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz

XIV. Vice Rector for foreign cooperation in 2008-2016

XV. Vice Dean of the Faculty of Economics and Sociology in the years 2002-2009

XVI. creation of  new, run for the first time studies (academic year.2015/2016):

1. Economics Ecobusiness, 1st cycle – practical profile

2. Economics Ecobusiness, 2nd – practical profile

3. Economics Ecobusiness, 1st cycle  in English – practical profile

4. Economics Ecobusiness, 2nd cycle in English – practical profile

XVII. Organization of the unique United Nations Depository Library at the University of Lodz

XVIII. Previous functions:

– member of the Board of the International Trade and Finance Association IT & FA (President – 2008)

– member of the Association of European Community Researchers – PECSA

– Scientific secretary of the Economic Policy Council in the Ministry of Economy

– coordinator on behalf of the University of Lodz of the American aid program financed from USAID, MANTREE -Management Training Eastern Europe implemented in cooperation with the University of Wisconsin Madison

– Professor Jean Monnet since 2001 – title awarded by the European Commission

– expert and member of three working groups in international organizations, such as: OECD (1999; 2001) and ECOFIN – European Commission (2006)

– adviser at the Ministry of Economy – representing Poland at the 5th Global Forum on Reinventing Government in Mexico City for an individual UN invitation

– in 2003-2009 member of the international network of the Global Government Innovators Network organized by the Ash Institute of Democratic Governance of the John Kennedy School of Government – Harvard University

– coordinator of a large international GAVA educational project, in which the program of teaching a new international course of study Governance for Sustainable Development was prepared with partners from Universities from Great Britain, Germany and France.