Logo
Logo

Artykuł dr T. Legiędź w Communist and Post-Communist Studies

Tomasz Legiędź (2019) The transition from limited access orders to open access orders in the post-communist Europe. Communist and Post-Communist Studies (SNIP 2018=1.431; IF 2018=1.351).

MNiSW opublikowało wykaz czasopism 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW. Można go również pobrać klikając w [LINK].

Praca doktorska dr E. Klepczarek nagrodzona!

Praca doktorska napisana przez dr Emilię Klepczarek pod opieką prof. Piotra Urbanka „Wpływ mechanizmów nadzoru korporacyjnego na stabilność finansową banków publicznych w Polsce” została nagrodzona przez Jury Konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz […]

Opublikowano JCR 2019

Ukazał się nowy Journal Citation Reports (JCR). W publikowanym przez Web of Science Group raporcie znajdują się najnowsze wartości wskaźnika Impact Factor, jednego z kilku wskaźników wpływu wykorzystywanych do oceny czasopism naukowych na potrzeby sporządzenia nowego wykazu czasopism punktowanych. Baza, w której można sprawdzić Impact Factor dla poszczególnych czasopism dostępna jest tutaj.

Rozmowa z prof. Agnieszką Kurczewską z Katedry Funkcjonowania Gospodarki o wynikach konkursu EkSoc StartUp!

W Dzienniku Łódzkim ukazał się wywiad z prof. Agnieszką Kurczewską z Katedry Funkcjonowania Gospodarki dotyczący wyników konkursu dla studentów EkSoc StartUp! organizowanego przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy do lektury!

Opublikowano CiteScore™ 2018

Publikowany przez Scopus CiteScore™ jest jednym z kilku wskaźników wpływu, które będą wykorzystywane do oceny czasopism naukowych na potrzeby sporządzenia nowego wykazu czasopism punktowanych. Baza, w której można sprawdzić wartości dla poszczególnych czasopism dostępna jest pod następującym linkiem.

Artykuł dr A. Majchrowskiej w Eastern European Economics

Majchrowska Aleksandra, Broniatowska Paulina (2019) Ageing of the Workforce and Wages—Does the Type of Occupation Matter? Eastern European Economics. (SNIP 2018=0.986; IF 2017=0.620)

Artykuł autorstwa dr K. Skorupińskiej – Cieślak w Economic and Industrial Democracy

Skorupińska-Cieślak Katarzyna (2019) What determines the role and position of works councils? Models of councils in Polish organizations. Economic and Industrial Democracy. (SNIP 2018=1.023; IF 2017=1.361)

Dr Maria Celina Błaszczyk o członkostwie Polski w Unii Europejskiej

Dr Maria Celina Błaszczyk z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej była gościem programu Radia Łódź „Strefa euro:15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej” https://www.radiolodz.pl/posts/52618-strefa-euro  Zachęcamy także do zapoznania się z komentarzem Pani Doktor pt. „15 lat Polski w UE – skok o 20%!” dla Biura Prasowego UŁ.