Logo
Logo

Mgr Michał Zaremba odznaczony!

Z przyjemnością informujemy, że mgr Michał Zaremba został odznaczony Medalem Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019.

Dr Tomasz Czajkowski w ramach łódzkiego Europejskiego Forum Gospodarczego we wtorek 17.09.2019 r. zorganizował i prowadził „PANEL XXVIII – PERSPEKTYWY PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO W DOBIE CYFROWEJ” znajdujący się w bloku tematycznym V – strategia i rozwój województwa.https://forum.lodzkie.pl/

Artykuł dra T. Legiędzia w Communist and Post-Communist Studies

Tomasz Legiędź (2019) The transition from limited access orders to open access orders in the post-communist Europe. Communist and Post-Communist Studies (SNIP 2018=1.431; IF 2018=1.351).

MNiSW opublikowało wykaz czasopism 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW. Można go również pobrać klikając w [LINK].

Praca doktorska dr E. Klepczarek nagrodzona!

Praca doktorska napisana przez dr Emilię Klepczarek pod opieką prof. Piotra Urbanka „Wpływ mechanizmów nadzoru korporacyjnego na stabilność finansową banków publicznych w Polsce” została nagrodzona przez Jury Konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz […]

Opublikowano JCR 2019

Ukazał się nowy Journal Citation Reports (JCR). W publikowanym przez Web of Science Group raporcie znajdują się najnowsze wartości wskaźnika Impact Factor, jednego z kilku wskaźników wpływu wykorzystywanych do oceny czasopism naukowych na potrzeby sporządzenia nowego wykazu czasopism punktowanych. Baza, w której można sprawdzić Impact Factor dla poszczególnych czasopism dostępna jest tutaj.

Rozmowa z prof. Agnieszką Kurczewską z Katedry Funkcjonowania Gospodarki o wynikach konkursu EkSoc StartUp!

W Dzienniku Łódzkim ukazał się wywiad z prof. Agnieszką Kurczewską z Katedry Funkcjonowania Gospodarki dotyczący wyników konkursu dla studentów EkSoc StartUp! organizowanego przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy do lektury!

Opublikowano CiteScore™ 2018

Publikowany przez Scopus CiteScore™ jest jednym z kilku wskaźników wpływu, które będą wykorzystywane do oceny czasopism naukowych na potrzeby sporządzenia nowego wykazu czasopism punktowanych. Baza, w której można sprawdzić wartości dla poszczególnych czasopism dostępna jest pod następującym linkiem.