Logo
Logo

Archiwum: Luty 2018

Znane są wyniki X Jubileuszowej Edycji Konkursu organizowanego przez PTE Oddział w Łodzi na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu nauk ekonomicznych obronioną w roku 2017. III miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano Pani Natalii Krakowiak za pracę pod tytułem „Competitiveness and Piracy in […]

Czytaj dalej

Kacprzyk Andrzej, Świeczewska Iwona, Is R&D always growth-enhancing? Empirical evidence from the EU countries, Applied Economics Letters.  

Czytaj dalej