Logo
Logo

Archiwum: Grudzień 2020

Anagnostou, A., Krajewski, P., & Piłat., K. (2020). Regional Specific Idiosyncrasies and Fiscal Policy: Evidence from 47 Regions of the Central and Eastern European Countries. European Research Studies Journal. (SNIP=0.941; 100 punktów wg wykazu czasopism MNiSW 2019).

Czytaj dalej

Mackiewicz M., Kurczewska A. (2020) Is it the survival of the fittest or of the jacks-of-all-trades? Business survival in the light of Lazear’s theory. BRQ Business Research Quarterly. (IF=2.525; SNIP=2.42; 100 punktów wg wykazu czasopism MNiSW 2019)

Czytaj dalej