Logo
Logo

Archiwum: Styczeń 2021

Dnia 18 grud­nia 2020 r. zostały wręc­zone nagrody Min­is­tra Rodziny i Poli­tyki Społecznej w XXII edy­cji konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. II Nagrodę ex aequo otrzymał dr Prze­mysław Wło­dar­czyk z Katedry Makroekonomii UŁ za rozprawę „The nexus between mon­e­tary pol­icy and unem­ploy­ment in Poland in the view […]

Czytaj dalej

Dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego – Zarządzania oraz Ekonomiczno-Socjologiczny uzyskały oficjalną akredytację IACBE dla kierunków w języku angielskim: Business Management (WZ) oraz Economics (WE-S). Akredytacja potwierdza spełnienie przez Uniwersytet Łódzki wymogów, takich jak: sprawne funkcjonowanie, wysoki poziom dydaktyki, innowacyjne zarządzanie, dobre relacje z biznesem oraz wysoka wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy. Decyzja ta […]

Czytaj dalej

Baranowski, P., Doryń, W., Łyziak, T., & Stanisławska, E. (2021). Words and deeds in managing expectations: Empirical evidence from an inflation targeting economy. Economic Modelling 95:49-67. (IF=1.930; SNIP=1.603; 100 punktów wg wykazu czasopism MNiSW 2019).

Czytaj dalej