Logo
Logo

Archiwum: Październik 2021

Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska została powołana przez Ministra Klimatu i Środowiska do Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Członków Państwowej Rady Ochrony Środowiska na kadencję trwającą 5 lat, powołuje minister właściwy do spraw klimatu, spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego. Do zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw […]

Czytaj dalej

Zgodnie z komunikatem Rektora UŁ w dniu 14 października zostały ogłoszone godziny rektorskie – od godz. 14.00 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich.

Czytaj dalej

Prof. Janina Godłów – Legiędź otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im.Prof. Edwarda Lipińskiego za książkę „Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię”. Nagroda im. Prof. Edwarda Lipińskiego jest przyznawana corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku teorii ekonomii, a opublikowaną w dwóch kolejnych latach poprzedzających rok, w […]

Czytaj dalej