Logo
Logo

Archiwum: Listopad 2022

Powstała pod redakcją prof. Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej książka W poszukiwaniu zielonego ładu jest efektem pracy autorów związanych zawodowo z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W swej aktywności badawczej i dydaktycznej podejmują oni zagadnienia związane z problemami wyrastającymi na styku systemów społeczno-gospodarczych i środowiska przyrodniczego. Zapraszamy do lektury i aktywnego poszukiwania sposobów bar­dziej harmonijnego układania relacji z naturą. […]

Czytaj dalej