Logo
Logo

Dr Agnieszka Drzymała

adiunkt, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

e-mail: agnieszka.drzymala@uni.lodz.pl

pokój A318,  tel. 42 635 51 54

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1834-5202

 

Zainteresowania badawcze:

BIZ, handel, kraje azjatyckie, korporacje transnarodowe.

 

Wybrane publikacje:

  • ,,The Changing Pattern of Japanese Foreign Direct Investment Models In Europe (especially CEE) as a Consequence of the Globalization and the Development of the Knowledge –Based Economy” [w:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Wyd. UŁ, Łódź, 2008, Volume 11, No.3/2008
  • Japońskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich rola w handlu krajów Azji, Wydawnictwo Cmyk Studio, Łódź 2011
  • The European Union Economic Cooperation with the ASEAN Countries, [w:] Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Economy and Security, edited by Joanna Marszałek – Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013
  • “European Union Foreign Direct Investment Outflows to ASEAN countries” [w:] [w:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, Volume 16, No.1/2013
  • „The European Union’s Economic Cooperation with Singapore”, [w:] Marszałek – Kawa Joanna (red.), Economy and growth from the Asian ststes perspective, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014
  • „Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
  •  “Economic Cooperation Between The European Union And Japan” [w:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2017, Volume 20, No.2/2017;

 

Prowadzone przedmioty:

międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia międzynarodowa, mikroekonomia, korporacje transnarodowe w gospodarce światowej.

 

Nagrody:

  • Medal brązowy za długoletnią służbę – 2017 r.

 

Inne:

Pełnione funkcje:

1) Członek Rady Konsultacyjnej kierunku ekonomia;

2) Kierunkowy pełnomocnik d.s. transferu punktów ECTS;

3) Opiekun studentów biorących udział w programie ERASMUS.