Logo
Logo

Dr Agnieszka Janus

adiunkt, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

e-mail: agnieszka.janus@uni.lodz.pl

pokój A323, tel. 42 635 51 48

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3958-2293

Zainteresowania badawcze:

finanse przedsiębiorstw, optymalizacja podatkowa przedsiębiorstw.

Wybrane publikacje:

 1. Implikacje opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej dla jej atrakcyjności jako formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa,[w:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, A. Sajnóg, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss. 97-111.
 2. Wybrane konsekwencje zmian zasad opodatkowania dochodów spółki komandytowo-akcyjnej, [w:] Gospodarka w Praktyce i Teorii nr 1(42), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 5-21.
 3. Idea crowdfundingu i kierunki jego rozwoju, [w:] Przedsiębiorczość i Prawo Nr 1/2017, red. R. Romanowski, T. Buchwald, Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki Technologii i Społeczeństwa im. Prof. E. Taylora, Borówiec-Poznań 2017, ss. 105-120.
 4. Wokół problemów pomiaru i oceny działalności finansowej współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 528 pt. Finanse publiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2018, ss. 102-115.
 5. Zróżnicowanie form finansowania przedsiębiorstw i problemy ich klasyfikacji we współczesnym otoczeniu rynkowym, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIX, zeszyt 11, część II, Wydawnictwo SAN, Łódź 2018, ss. 187-199.
 6. Istota i miejsce finansowania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIX, zeszyt 11, część II, Wydawnictwo SAN, Łódź 2018, ss. 267-278.

Prowadzone przedmioty:

Finanse przedsiębiorstw, zarządzanie i marketing, zarządzanie zmianami w organizacji, zakładanie i prowadzenie małej firmy, kreowanie wizerunku firmy, techniki badań rynku i planowanie marketingowe, marketing usług, przedsiębiorczość w praktyce i teorii, seminarium licencjackie

Udział w projektach badawczych:

 1. Projekt dydaktyczny, pt. Informatyka – studia z gwarancją sukcesu, realizacja -09.2011 r. – 31.10.2015 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia, finansowanie – Europejski Fundusz Społeczny, funkcja – wykonawca.
 2. Projekt badawczy pt. Przedsiębiorczość i konkurencyjność jednostek gospodarczych (Umowa Nr 505/588), realizacja – 2009 r., finansowanie – UŁ, funkcja – członek zespołu.
 3. Projekt badawczy pt. Kształtowanie rezerw finansowych a rozwój handlowych spółek osobowych (Umowa Nr 505/595), realizacja – 2003 r., finansowanie – UŁ, funkcja – członek zespołu.

Pobyty zagraniczne:

 • VSB – Technical University of Ostrava, 08-12.10.2018 r. – Program ERASMUS+ 2018/2019

Nagrody:

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Inne:

 • opiekun specjalności: Kierowanie małą i średnią firmą, kier. Ekonomia, studia I stopnia
 • opiekun specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, kier. Ekonomia, studia II stopnia