Logo
Logo

Dr hab. Agnieszka Kurczewska

Profesor UŁ, Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ

e-mail: agnieszka.kurczewska@uni.lodz.pl

pokój A329 tel. 42 635 55 15

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3088-5044

Zainteresowania badawcze:

przedsiębiorczość, edukacja z zakresu przedsiębiorczości.

Wybrane publikacje:

 1. Kurczewska, A., Mackiewicz, M., Doryń, W., & Wawrzyniak, D. (2020). Peculiarity of hybrid entrepreneurs – revisiting Lazear’s theory of entrepreneurship. Journal of Business Economics and Management 21(1):277-300.
 2. Hägg, G., & Kurczewska, A. (2019). Toward a Learning Philosophy Based on Experience in Entrepreneurship Education. Entrepreneurship Education and Pedagogy.
 3. Hägg, G., & Kurczewska, A. (2018). Who is the student entrepreneur? Understanding the emergent adult through the pedagogy and andragogy interplayJournal of Small Business Management.
 4. Kurczewska, A., Kyrö, P., Kohonen O., Lagus K., & Lindh-Knuutila, T. (2018). The interplay between cognitive, conative, and affective constructs along the entrepreneurial learning processEducation + Training 60(7/8):891-908.
 5. Tegtmeier, S. & Kurczewska, A. (2017). Business Entry and Window of Opportunity – Empirical Results for Women Entrepreneurs with Graduate Degree. International Journal of Entrepreneurial Venturing 9(1):41-59.
 6. Arpiainen R.-L. & Kurczewska, A. (2017). Learning risk-taking and coping with uncertainty through experiential, team-based entrepreneurship education. Industry and Higher Education 31(3):143-155.
 7. Linan, F., & Kurczewska A. (2017). Why are some individuals willing to pursue opportunities and others aren’t? The role of individual values. Research Handbook on Entrepreneurial Opportunities, Edited by Catherine Léger-Jarniou, and Silke Tegtmeier, Edward Elgar Publishing, pp. 263-284.
 8. Tegtmeier, S., Kurczewska, A. & Halberstadt, J. (2016). Are women graduates jacquelines-of-all-trades? Challenging Lazear’s view on entrepreneurshipSmall Business Economics 47:77-94.
 9. Hägg, G., & Kurczewska, A. (2016). Connecting the dots – A discussion on key concepts in contemporary entrepreneurship educationEducation + Training, 58(7-8), 700-714.
 10. Kurczewska, A., Kyrö, P., &  Moisala, A. (2016). Drawing the Boundaries between the Different Phases of Opportunity Processes. Journal of Enterprising Culture 24(4):349-390.

Prowadzone przedmioty:

 • Przedsiębiorczość w teorii i praktyce;
 • Entrepreneurship in theory and practice.

Udział w projektach badawczych:

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONTEKŚCIE POLITYKI NEOLIBERALNEJ I „THE GIG ECONOMY”, 2020 – 2024, Opus, Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu
 • Erasmus + Knowledge Alliances “Be Competent in Entrepreneurship: Knowledge Alliances for Developing Entrepreneurship Competencies for the Benefit of Higher Education and Business” (BeComE), 2020 – 2022, kierownik projektu
 • NOWE SPOJRZENIE NA TEORIĘ PRZEDSIEBIORCZOŚCI LAZEARA W KONTEKŚCIE POWODZENIA I PORAŻKI PRZEDSIĘBIORSTWA, 2017 – 2020, Opus, Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu

Wyjazdy zagraniczne:

 • Aalto University, Helsinki, Finlandia (2010 – 2011)
 • The University of Tampa, Floryda, USA (2014 – 2015)
 • Lund University, Szwecja, (maj – lipiec 2019)

Nagrody:

 • Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, 2011-2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium za osiągnięcia naukowo-badawcze.
 • Nagroda Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego dla młodych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie nauk społecznych, maj 2012, nagroda za szczególne osiągnięcia naukowe w naukach społecznych w latach 2010-2011.
 • Wyróżnienie (honor reward) dla artykułu „How to enhance students’ will and commitment to act in an entrepreneurial way? – Make them responsible for their learning process!”, prezentowanego we wrześniu 2013 roku podczas konferencji w Helsinkach, przyznane przez Scientific Association for Entrepreneurship Education. Nagroda wiązała się z opublikowaniem pracy na łamach Periodical of Entrepreneurship Education.

Inne:

 • Członek Zarządu European Council for Small Business and Entrepreneurshipt (ECSB), www.ecsb.org
 • Redaktor tematyczny (associate editor) w czasopiśmie Journal of Small Business and Management (JSBM)