Logo
Logo

Dr Andrzej Kacprzyk

adiunkt, Katedra Funkcjonowania Gospodarki

e-mail: andrzej.kacprzyk@uni.lodz.pl

pokój A317 tel. 42 6355149

Scopus Author ID: 56823486400

Zainteresowania badawcze:

wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, ekonomia polityczna, ekonomiczna teoria innowacji i intelektualnych praw własności.

Wybrane publikacje:

  1. Kacprzyk, A., & Kuchta, Z. (2020). Shining a new light on the environmental Kuznets curve for CO2 emissions. Energy Economics.
  2. Kacprzyk, A. & Świeczewska, I. (2019). Is R&D always growth-enhancing? Empirical evidence from the EU countries, Applied Economics Letters 26(2): 163-167.
  3. Kacprzyk, A., & Doryń, W. (2017). Innovation and economic growth in old and new member states of the European Union, Economic Research-Ekonomska Istraživanja 30(1): 1724–1742.
  4. Kacprzyk, A. (2016). Economic freedom – growth nexus in European Union countries, Applied Economics Letters 23(7): 494–497.
  5. Kacprzyk, A. (2014). Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Prowadzone przedmioty:

podstawy ekonomii, mikroekonomia I, mikroekonomia zaawansowana, makroekonomia II, ekonomia matematyczna.

Udział w projektach badawczych:

2017-2019 Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych, projekt NCN (OPUS 11) – wykonawca

Kursy i szkolenia:

2014 – Institute for Social and Economic Research, University of Essex

Introduction to Understanding Society (Gundi Knies, Alita Nandi, Violetta Parutis)

Using the German Socio-Economic Panel with Understanding Society in cross-national comparative research  (Marco Giesselmann, Elisabeth Liebau).

2015 – CEMAPRE, Timberlake Portugal

Econometric Summer School Using Stata 2015 (Pierre Hoonhout, Nicoletta Rosati)

2015 – Società Italiana di Econometria, Italy

Panel data econometrics: theory and applications (Maria Elena Bontempi, Roberto Golinelli, Irene Mammi)

2018 – University of Bari Aldo Moro, Italy

Panel Data Worskshop – Modelling the spatial heterogeneity, the network dependence and nonlinearity in the multi-dimensional dataset (Yongcheol Shin).

Recenzent dla czasopism:

Applied Economics;  Applied Economics Letters;  Ecological Modelling;  Economic Change and Restructuring;  Emerging Markets Finance and Trade;  Energy Economics; Economic Research-Ekonomska Istraživanja.