Logo
Logo

Dr hab. Andrzej Pieczewski

adiunkt, Katedra Historii Ekonomii

e-mail: andrzej.pieczewski@uni.lodz.pl

pokój A 417, tel. 42 635 55 70

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0643-1157

 

Zainteresowania badawcze:

Historia gospodarcza (XIX i XX w.), instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego, oddziaływanie ustroju politycznego na procesy ekonomiczne, ideowe, polityczne i ekonomiczne aspekty integracji europejskiej.

Wybrane publikacje:

 1. Pieczewski, Joseph Retinger’s conception of and contribution to the early process of European integration, „European Review of History, Revue Européenne d’Histoire”, Vol. 17 No 4 (2010) ISSN: 1350–7486, s. 581–604.
 2. Pieczewski, Joseph Retinger’s Vision of United Europe after World War II. Central and Eastern European Quastion, „The Polish Review”, Vol. 60 No 4 (2015), ISSN: 0032–2970, s. 49–66.
 3. Pieczewski, J. Skodlarski, The Phenomenon of the Polish Transformation, „Journal of Business and Economics”, Vol.2 No 4 (2011), ISSN: 2155–7950, s. 283–294.
 4. Pieczewski, Działalność Józefa Hieronima Retingera na rzecz integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN: 978-83-7611-184-1.
 5. Skodlarski, R. Matera, K. Lutek, A. Pieczewski, K. Kowalski, Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN: 978-83-7969-129-6.

Prowadzone przedmioty:

Historia gospodarcza, Historia myśli ekonomicznej, Instytucje gospodarki rynkowej, Institutional Economics. Theoretical and Practical Approach.

 

Udział w projektach badawczych:

 1. Projekt „Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie”- projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (2007 r.) – funkcja – nadzór merytoryczny.
 2. Projekt „Wiedza, kompetencje i zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy” (2017 r.) – funkcja – kierunkowy koordynator staży.

 

Pobyty zagraniczne:

 • W ramach programu ERASMUS + Teaching Mobility: Bułgaria, Czechy, Portugalia, Rumunia, Węgry, Włochy.
 • Konferencje międzynarodowe m.in. w Pradze, Londynie, Nowym Jorku, Waszyngtonie i Toronto.

Nagrody:

 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego stopnia trzeciego (2009 r.) za książkę „Działalność Józefa Hieronima Retingera na rzecz integracji europejskiej”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 2. Nagroda Zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego (2016 r.) w dziedzinie działalności naukowej za książkę „Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych” Wyd. Pracownia Wydawnicza & Akant, Warszawa 2015.