Logo
Logo

Dr hab. Anetta Kuna-Marszałek

prof. UŁ, Katedra Wymiany Międzynarodowej

e-mail: anetta.marszalek@uni.lodz.pl

pokój A411; tel. 42 635 48 10

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5687-7272

Zainteresowania badawcze:

ekonomia międzynarodowa, biznes międzynarodowy, polityka handlowa, handel międzynarodowy, e-biznes, internacjonalizacja przedsiębiorstw, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, zielona gospodarka.

Wybrane publikacje:

 1. Dorożyński T., Kuna-Marszałek A. (red.) (2017), Outward Foreign Direct Investment (FDI) in Emerging Market Economics, IGI Global, ss. 377.
 2. Kuna-Marszałek A., Marszałek J. (2017), Greening the green – Environmental and Financial Aspects of the American Green Bond Market Development, “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, 11th International Scientific Conference Proceedings (2336-162x), Nr 2, s. 468-475.
 3. Dorożyński T., Kuna-Marszałek A., Świerkocki J. (2017), Motives of Poland’s Outward Direct Investments from the Lodz Region: Results of a Direct Study, “Entrepreneurial Business and Economics Review”, Vol. 5, Nr 2, s. 101-122.
 4. Kuna-Marszałek A. (2016), Liberalizacja handlu międzynarodowego a środowisko przyrodnicze. Przykład Unii Europejskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 245
 5. Dorożyński T., Kuna-Marszałek A. (2016), Attracting FDI to the new EU member states, [w:] Competitiveness of CEE economies and businesses. Multidiscyplinary perspectives on challenges and opportunities, Trąpczyński P., Puślecki Ł., Jarosiński M. (red.), Springer, s. 65-87.
 6. Dorożyński T., Kuna-Marszałek A. (2016), Investments Attractiveness. The Case Of The Visegrad Group Countries, “Comparative Economic Research”, 19, Nr 1, s. 119-140.
 7. Buczkowski B., Dorożyński T., Kuna-Marszałek A., Serwach T., Wieloch J. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 136.
 8. Dorożyński T., Kuna-Marszałek A. (red.) (2016), Business and the environment, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 149.
 9. Buczkowski B., Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Świerkocki J. (2015), Poland’s Outward Foreign Direct Investment. Experiences of Enterprises from the Łódź Region, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 213.
 10. Kuna-Marszałek A. (2007), Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss.178.

Prowadzone przedmioty:

 • w języku polskim: m.in. organizacje międzynarodowe, instrumenty polityki handlowej, instrumenty wspierania eksportu, światowy system handlu, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowa integracja gospodarcza, przedsiębiorstwo w e-biznesie, przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, finansowanie przedsięwzięć z UE, finansowanie rozwoju lokalnego, społeczna odpowiedzialność biznesu, makroekonomia gospodarki otwartej, zielona ekonomia, ekologiczne uwarunkowania biznesu w UE;
 • w języku angielskim: m.in. customs policy, trade policy instruments, international trade and the environment.

Udział w projektach badawczych:

Projekty naukowe:

 1. „Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego” (2011-2015) (UMO-2011/01/B/HS4/03372) – grant badawczy Narodowego Centrum Nauki – główny wykonawca.
 2. „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” (2011-2013) (UDA-POKL08.02.01-10-063’10-01) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” działanie 8.2. „Transfer wiedzy”, poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”; projekt o charakterze międzynarodowym – partner zagraniczny: Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester – wykonawca.
 3. „Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej” (2012) (28-33/DPG/2012) projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – główny wykonawca.
 4. „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym” (2011-2012) (22/10/2011-17/11/2012) projekt finansowany przez Urząd Miasta Łodzi w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi – główny wykonawca.

Projekty dydaktyczne:

 1. „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim”, (2015-2016), (FSS/2014/HEI/W/0124/U/0014); instytucja przyznająca: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, projekt współfinansowany ze  środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
 2. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych”, (2016) (NBP-DEW-WE-MS-0691-0350-2015); instytucja przyznająca/finansująca projekt: NBP.
 3. „Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych” (2015-2016) realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej (NBP-DEW-WE-MS-0691-0349-2015).

Pobyty zagraniczne:

Programy mobilności akademickiej Erasmus i Erasmus+:

 • University of Oradea (Rumunia), maj 2017, temat wykładów – Corporate social responsibility. International business in practice.
 • University of Jaén (Hiszpania), maj 2012, temat wykładów – Internationalization of the firm: stage approach vs. global approach. Economic Integration – Polish situation and perspectives.
 • Polytechnic Institute of Porto (Portugalia), maj 2011, temat wykładów – Internationalization process of the companies – main problems. Dumping as a strategy on international market. International business in practice.
 • Technological Educational Institute of Epirus, Department of Preveza (Grecja), maj 2008, temat wykładów – Trade policy instruments. Theory of European integration.

Nagrody:

Za osiągnięcia naukowe:

 • Nagroda II stopnia (zespołowa) za monografię: Buczkowski B., Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Świerkocki J., Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego, Wyd. UŁ, Łódź 2015 – w 2016 r.
 • Nagroda III stopnia (indywidualna) za monografię pt. Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcji, Wyd. UŁ, Łódź 2007 – w 2008 r.

Za osiągnięcia dydaktyczne:

 • Nagroda I stopnia (zespołowa) Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcie dydaktyczne w postaci przygotowania i wdrożenia interdyscyplinarnych programów kształcenia dla studentów zagranicznych pt. „International Business” oraz „Business and the Environment” w Uniwersytecie Łódzkim wraz z kompletem podręczników w języku angielskim – w 2017 r.