Logo
Logo

Dr Anna Rydz-Żbikowska

adiunkt, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

e-mail: anna.rydzzbikowska@uni.lodz.pl

pokój A313, tel. 42 635 51 35

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6974-322XZainteresowania badawcze:

ekonomia międzynarodowa, problemy współczesnej gospodarki światowej, zrównoważony rozwój, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo zrównoważone i organiczne, Wspólna Polityka Rolna UE, gospodarka cyrkularna, rozwój obszarów wiejskich, specjalizacje regionalne.

Wybrane publikacje:

  1. Rydz-Żbikowska Anna (2017), The Future of the Common Agricultural Policy and Organic Agriculture in the European Union, Places of Food Production, Origin, Identity, Imagnination., Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften; (Dec 20 2017), Academic Research.
  2. Rydz-Żbikowska Anna (2016), Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej a rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej, Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae R. 20, No. 3/2016, vol. I, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, str. 161-170.
  3. Rydz-Żbikowska Anna (2015), Wspólna polityka rolna i rolnictwo ekologiczne jako jedno z największych wyzwań w zakresie integracji państw członkowskich Unii Europejskiej, Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i rozwoju, red. E. Molendowski, A. Mroczek, SGH Warszawa 2015, ISBN 978-83-8030-020-0, str. 115-129.
  4. Rydz-Żbikowska Anna (2012) The Concept of Sustainable Development and Its Impact on the Shaping of Modern International Relations through Global Agreements, Comparative Economic Research. Volume 15, Issue 2, str. 101–118.
  5. Rydz-Żbikowska Anna (2012), Geneza Koncepcji Zrównoważonego Rozwoju oraz wpływ Koncepcji na ukształtowanie się współczesnych stosunków międzynarodowych poprzez zawieranie globalnych porozumień, Gospodarka w praktyce i teorii , nr 1(30)2012, str.62-73.

Prowadzone przedmioty:

ekonomia, ekonomia międzynarodowa, ekonomia integracji europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, mikroekonomia, makroekonomia, zrównoważony rozwój, ekonomia rozwoju zrównoważonego, Ecobusiness Sector-New Trends In the Global Economy, Environmental Policy, Sustainable Development, Waste and Water Sewage Management, Syetem of Public Procurement In Environmental Protection…

Inne:

  • Opiekun roku na kierunku Economics