Logo
Logo

Artykuł dr Katarzyny Kopyckiej w Higher Education

Kopycka, K. (2020). Higher education expansion, system transformation, and social inequality. Social origin effects on tertiary education attainment in Poland for birth cohorts 1960 to 1988. Higher Education. (IF=2.856; SNIP= 2.76; 140 punktów wg wykazu czasopism MNiSW 2019).