Logo
Logo

Artykuł dr Katarzyny Skorupińskiej-Cieślak na liście A!

Skorupińska-Cieślak Katarzyna, What determines the presence of works councils in Polish companies? “Employee Relations” Vol. 40, Issue 5, 2018; IF: 1.645 https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ER-07-2017-0159;