Logo
Logo

Artykuł dr Wirginii Doryń w Economic Modelling

Baranowski, P., Doryń, W., Łyziak, T., & Stanisławska, E. (2021). Words and deeds in managing expectations: Empirical evidence from an inflation targeting economy. Economic Modelling 95:49-67. (IF=1.930; SNIP=1.603; 100 punktów wg wykazu czasopism MNiSW 2019).