Logo
Logo

Artykuł prof. Agnieszki Kurczewskiej w Education + Training

Hägg, G., & Kurczewska, A. (2020). Guiding the student entrepreneur – Considering the emergent adult within the pedagogy–andragogy continuum in entrepreneurship education. Education + Training. (IF=1.791; SNIP= 1.504; 100 punktów wg wykazu czasopism MNiSW 2019).