Logo
Logo

Artykuł prof. Piotra Krajewskiego i dr Katarzyny Piłat w European Research Studies Journal

Anagnostou, A., Krajewski, P., & Piłat., K. (2020). Regional Specific Idiosyncrasies and Fiscal Policy: Evidence from 47 Regions of the Central and Eastern European Countries. European Research Studies Journal. (SNIP=0.941; 100 punktów wg wykazu czasopism MNiSW 2019).