Logo
Logo

Jakość kształcenia

Siatki kierunkowe

Ekonomia, studia I stopnia stacjonarne

Ekonomia, studia II stopnia stacjonarne

Ekonomia, studia I stopnia niestacjonarne

Ekonomia, studia II stopnia niestacjonarne

Economics, 1st cycle

Economics, 2nd cycle

Materiały potrzebne do wypełnienia sylabusów.

Instrukcja wypełnienia sylabusa

Matryce na kierunku ekonomia i na specjalnościach:

Ekonomia i specjalności, studia I stopnia
Ekonomia i specjalności, studia II stopnia

Economics and specialties, 1st cycle
Economics and specialties, 2nd cycle

Kalkulatory ECTS:

Ekonomia, studia I stopnia stacjonarne

Ekonomia, studia II stopnia stacjonarne

Ekonomia, studia I stopnia niestacjonarne

Ekonomia, studia II stopnia niestacjonarne

Economics, 1st cycle

Economics,2nd cycle

Kalkulatory ECTS specjalności:

Ekonomia, studia I stopnia:

Ekonomia, studia II stopnia:

Economics, 1st cycle:

Economics, 2nd cycle:

Przykładowy sylabus: po polsku i po angielsku.