Logo
Logo

Dr Dorota Michalak

adiunkt, Katedra Ekonomii Rozwoju

e-mail: dorota.michalak@uni.lodz.pl

pokój A-319 tel. 42 635 51 56

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9456-2500

 

Zainteresowania badawcze:

 • Zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi (ze szczególnym uwzględnieniem derywatyw pogodowych);
 • Ekonomiczny, społeczny i środowiskowy wymiar zmian klimatycznych;
 • Polityka adaptacyjna do zmian klimatycznych podejmowana w poszczególnych krajach UE;
 • Zrównoważony rozwój;
 • Odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem biogazu;
 • Efektywność pracy socjalnej;
 • Rynek pracy.

 

Wybrane publikacje:

 • Impact of weather conditions yield” [w:] Social Inequalities and Economic Growth, Zeszyt Nr 55 (3/2018), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018, s. 377-400
 • „Problematyka zmian klimatu w Regionalnych Strategiach Innowacji (RSI)” [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej no.112, pp. 241-254.
 • “A comparative analysis of initiatives and adaptation measures to climate change undertaken in Poland and Eastern EU Countries” [in:] Europe Comparative Economic Research (20), University of Lodz, Lodz 2017, pp. 95-116.
 • “Analiza porównawcza ubezpieczenia od ciężkich chorób w ofercie ubezpieczeycieli krajowych” [ang. Comparative analysis of insurance against severe diseases in the offer of domestic insurers] [w:] Journal of Insurance (Rozprawy ubezpieczeniowe) no. 23 1/2017, Rzecznik Finansowy, Warsaw 2017, pp. 63-70.
 • „A comparative analysis of initiatives and adaptation measures to climate change undertaken in Poland and Western Europe”[in:] Comparative Economic Research (19), University of Lodz, Lodz 2016, pp. 107-122.
 • “How to Reduce the Negative Impacts of Climate Change?” [in:] Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship, Springer 2017, pp. 253-266.
 • „Analiza skutków zmian klimatu i wynikających z nich działań adaptacyjnych podejmowanych przez Unię Europejską”[ang. Analysis of climate change impacts and resulting adaptation measures taken by the European Union], [in:]Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia XXI Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Wroclaw 2016, pp.104-112.
 • „Transfer ryzyka pogodowego jako instrument adaptacji podmiotów gospodarczych do zmian klimatu”,[ang. Transfer of weather risk as an instrument of adaptation measure to climate change taken by operators] [in:] Rozprawy ubezpieczeniowe nr 20, Wydawnictwo TiO, Warsaw 2016, s.112-122.
 • „Analiza ryzyka pogodowego w branży rolnej jako istotny element działań adaptacyjny do zmian klimatu”, [ang. Analysis of weather risk in the agricultural sector as an important part of adaptation to climate change,] [in:] Ekonomia i środowisko 2(57), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Bialystok 2016, pp.95-111.
 • Weather risk management in the agricultural sector of Poland and in the world” [w:] Comparative Economic Research (18), University of Lodz, Lodz 2015, pp. 99-114.

 

Prowadzone przedmioty:

Ekonomia, mikroekonomia,makroekonomia.

 

Udział w projektach badawczych:

03.2015-12.2017 Uniwersytet Łódzki, “Prawno-ekonomiczne narzędzia wspierające prowadzenie działań adaptacyjnych do zmian klimatu przez podmioty branży rolnej”- Projekt realizowany w ramach środków przyznawanych dla Młodych naukowców.

04.2012-10.2013 Uniwersytet Łódzki, projekt D-RIM SH. Program rozwoju doktorantów , współfinansowany z środków Komisji Europejskiej, Program rozwoju kapitału ludzkiego, pozycja: kierownik projektu.

01.2011 – 12.2011 Centrum Badań i Innowacji- ProAkademia , projekt Turyzm dla regionu. Program rozwoju doktorantów , współfinansowany z środków Komisji Europejskiej, Program rozwoju kapitału ludzkiego, pozycja: kierownik projektu.

 

Kursy i szkolenia:

06.2013                      “Regional policy” projekt D-RIM SH.

05.2013                      “SPSS” Uniwersytet Łódzki

03.2013                       “Identification of buisness ideas and commercialization of knowledge”,  International Development Norway SA (IDNO).                                    

09.2011                       “Commercialization of scientific research” projekt Turyzm dla regionu

 

Wyjazdy zagraniczne:

06.10-14.10.2018 Universidad de Castilla-La Mancha, Portugal- Erasmus + Staff Mobility- Teaching Assignments.

06.11-16.11.2015 Instituto Politecnico di Porto, Portugal- Erasmus + Staff Mobility- Teaching Assignments.

 

Nagrody:

2015 – Laureatka trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zabezpieczenia ekonomicznego i społecznego.