Logo
Logo

dr Dorota Łochnicka

Stanowisko: adiunkt, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

e-mail: dorota.lochnicka@uni.lodz.pl

pokój A418 tel. 42 635 55 71

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki przedsiębiorczości pracowniczej oraz bezpośredniego angażowania pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji. Turbulentne i coraz mniej przewidywalne otoczenie organizacji wymaga dużej elastyczności i umiejętności przystosowywania się do zmian. W tym kontekście, budowanie tzw. przedsiębiorczych organizacji, opartych na bezpośrednim udziale pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wydaje się zasadne z punktu widzenia przetrwania oraz rozwoju firm na rynku.  

Praca doktorska Wpływ przedsiębiorczości pracowniczej na efektywność przedsiębiorstwa (2016)

Praca magisterska Wpływ kreatywności pracowniczej na podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstwa (2009)

Wybrane publikacje:

  1. D. Łochnicka, Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
  2. Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej, ”Nauki o Zarządzaniu”, 2015, 4 (25), s. 60-77.
  3. Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, „Studia Prawno -Ekonomiczne”, 2015, tom 94, s. 317-334.
  4. Warunki organizacyjne a zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2014, nr 8 (46), s. 91108.
  5. Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”,2013, nr 4 (36), s. 151169.
  6. Participative Forms of Work Organization as a Source of Intrapreneurship in a Company, “International Journal of Business and Management Studies”, 2012, Vol. 4, No 1, s. 6575.

Prowadzone przedmioty:

Mikroekonomia

Makroekonomia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Udział w projektach badawczych:

Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy, 2014-2017, OPUS-6 (Narodowe Centrum Nauki), wykonawca.

Przedsiębiorczość pracownicza w regionie łódzkim i jej wpływ na efektywność przedsiębiorstw, 2012-2014, Preludium-1 (Narodowe Centrum Nauki), kierownik.

Zakres i rodzaje partycypacyjnych form organizacji pracy w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, 2011-

2012, Dofinansowanie badań dla młodych naukowców (UŁ), kierownik

Kursy i szkolenia:

Flipped Academic Learning, 10.2020 r.

Moodle średniozaawansowany, 06.2020 r.

MS Teams w kształceniu zdalnym i mieszanym, 10.2020 r.

Aktywizujące metody w kształceniu on-line, 10.2020 r.

Wprowadzenie do e-learningu, 03.2016 r.

Nagrody:

Laureatka trzeciego miejsca w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską
z Zakresu Nauk Ekonomicznych obronioną w 2009 r. Konkurs zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. w Łodzi.

Inne:

Redaktor numeru „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, 2019, nr 32.

Współautorka leksykonu do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE(Zbiór zagadnień do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, XXX edycja, K. Skorupińska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. w Łodzi, Łódź 2016.)