Logo
Logo

Dr Emilia Klepczarek

adiunkt, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

e-mail: emilia.klepczarek@uni.lodz.pl

pokój: A418, telefon: +48 42 635 52 73

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-3667-0199

Zainteresowania badawcze:

nadzór korporacyjny, etyka w finansach, stabilność systemu finansowego, nowa ekonomia instytucjonalna,

Wybrane publikacje:

Klepczarek E. (2019), „Nadzór korporacyjny a efektywność kosztowa banków notowanych na GPW”, Gospodarka Narodowa, 1/2019: 111-133.

Wieczorek A., Klepczarek E. (2019). „Konsolidacja sektora bankowego”. w: Kurkliński L., Lepczyński B. (red.), w: Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce. Konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne. Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego.

Klepczarek E. (2018), Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Klepczarek E.(2018), “Corporate governance theories in view of the New Institutional Economics (NIE). An attempt of concept systematization”, Studia Prawno – Ekonomiczne, 2017/105: 243-258

Klepczarek E. (2017), “The importance of the board of directors. The lessons from Lehman`s failure”, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 16/1: 59-73.

Klepczarek E. (2016), Corporate governance w sektorze bankowym. Lekcje z upadku banku Lehman Brothers, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Klepczarek E. (2016), „Disclosure of risk information in the European banking sector”, Ekonomia Międzynarodowa, Zeszyt 13-16:350-366.

Klepczarek E. (2016), „Nadzór korporacyjny a wyniki przedsiębiorstw – problem metodologii badań”, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4/2016:87-116.

Klepczarek E. (2016), “Determinants of European banks` capital adequacy”, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Vol 18(4): 81-98

Klepczarek E. (2015), “Is moral hazard always immoral?”, Finance & the Common Good/Bien Commun, Observatoire de la Finance, no.42&43: 49-57.

Klepczarek E. (2015), “The credibility of credit ratings”, Knowledge Horizons – Economics, Volume 7, No.3: 33-38.

Klepczarek E.(2014), „Źródła ryzyka w działalności banku inwestycyjnego”, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, Tom 8

Klepczarek E. (2014), „System wynagradzania menedżerów jako kluczowy czynnik determinujący politykę zarządzania ryzykiem banku. Studium przypadku Lehman Brothers Holding”, Studia Prawno – Ekonomiczne, t. XCI/2: 155-173.

Klepczarek E. (2013), „Polityka rachunkowości banku Lehman Brothers jako istotny element osłabiający działanie mechanizmów nadzorczych”, [w:] E. Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, Tom 7

Klepczarek E. (2013), “Soft law as a factor stabilizing the financial system”, [w:] P. Urbanek (ed.), Corporate Governance in the Banking Sector, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Klepczarek E. (2012), „Dualistyczny model poznawczy i heurystyki Daniela Kahnemana i Amosa Tversky`ego”, Gospodarka w praktyce i teorii, nr 2(31): 57-75

Klepczarek E. (2011), „Polityka monetarna Rezerwy Federalnej w warunkach kryzysu finansowego”, Studia Prawno Ekonomiczne, Tom LXXXIV: 339-368

Prowadzone przedmioty:

Ekonomia, Mikroekonomia, Makroekonomia, Makroekonomia zaawansowana, Podstawy mikro i makroekonomii, Accounting and finances of enterprise, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Kursy i szkolenia:

    Szkolenie „Praktyczne warsztaty sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków UE”, organizator: Agencja Rozwoju Innowacji, Wrocław 2015

    „Certyfikat specjalisty ds. rachunkowości” nadany na podstawie egzaminu zdanego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w oparciu o Międzynarodowe Standardy Edukacyjne ustalone przez International Federation of Accountants (2013)

    „Certyfikat księgowego” nadany na podstawie egzaminu zdanego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w oparciu o Międzynarodowe Standardy Edukacyjne ustalone przez International Federation of Accountants (2012)

Nagrody:

Nagrody i wyróżnienia:

  • II miejsce za pracę doktorską w konkursie BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej, maj 2019, Warszawa
  • finalistka konkursu „Ethics in Finance – Robin Cosgrove Prize” organizowanego przez Observatoire de la Finance/International Finance Observatory, wrzesień 2015, Waszyngton
  • III miejsce w konkursie „Etyka w finansach” organizowanym przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, czerwiec 2015, Warszawa
  • wyróżnienie w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Narodowy Bank Polski, listopad 2014, Warszawa
  • wyróżnienie w konkursie „Młody Ekonomista II” organizowanym przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, październik 2010, Warszawa

Inne:

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi

Członek redakcji czasopisma „Przegląd Nauk Ekonomicznych” (2019)