Logo
Logo

Dr Przemysław Włodarczyk nagrodzony w XXII edycji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej

Dnia 18 grud­nia 2020 r. zostały wręc­zone nagrody Min­is­tra Rodziny i Poli­tyki Społecznej w XXII edy­cji konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. II Nagrodę ex aequo otrzymał dr Prze­mysław Wło­dar­czyk z Katedry Makroekonomii UŁ za rozprawę „The nexus between mon­e­tary pol­icy and unem­ploy­ment in Poland in the view of New Neo­clas­si­cal Syn­the­sis”. Pro­mo­torem pracy jest prof. dr hab. Euge­niusz Kwiatkowski, a promotorem pomocniczym  dr hab. Paweł Gajewski.
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!