Logo
Logo

Dr Victor Bystrov

adiunkt, Katedra Funkcjonowania Gospodarki
e-mail: victor.bystrov@uni.lodz.pl
pokój A317 tel. 42 635 51 49

Zainteresowania badawcze:
Ekonometria.
Wybrane publikacje:

  1. Bystrov V. and M. Mackiewicz (2019), Recurrent Explosive Public Debts and theLong-Run Fiscal Sustainability,Journal of Policy Modeling, forthcoming, doi:https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.10.002
  2. Bystrov V., A. Staszewska-Bystrova, D. Rutkowski and T. Hermanowski (2015), Effects of DRG-based hospital payments in Poland on treatment of patients with stroke, Health Policy, Vol. 119, pp. 119-11
  3. Banerjee A., Bystrov V. and P. Mizen (2013), How do anticipated changes to short-term market rates influence bank retail rates? Evidence from the four major euro area economies, Journal of Money, Banking and Credit, Vol. 45, pp. 1375-1414

Prowadzone przedmioty:
Modelowanie szeregów czasowych, Analiza danych przekrojowych i panelowych.
Udział w projektach badawczych:
Łączenie eksploracji tekstów i modelowania wielowymiarowych szeregów czasowych, projekt NCN, BEETHOVEN CLASSIC 3, UMO-2018/31/G/HS4/00869, wykonawca.
Inne:
Lodz Economics Working Papers, redaktor naczelny.