Ekobiznes – Studia I stopnia (licencjackie)

Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA EKOBIZNES na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii oraz ekonomiki ochrony środowiska, a także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej.

Więcej informacji na stronie wydziału.