Ekobiznes – Studia II stopnia (magisterskie)

Studia drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA EKOBIZNES na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na stronie wydziału.