Logo
Logo

Dr Eleonora Ratowska-Dziobiak

adiunkt, Katedra Ekonomii Rozwoju

e-mail: eleonora.ratowska@uni.lodz.pl

pokój A 319, tel. 42 635 51 56Zainteresowania badawcze:

rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce, międzysektorowa współpraca, globalizacja, przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Wybrane publikacje:

 1. Impact of European Integration on the Functioning of the Insurance Market in Poland Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, No.1/2011, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2011, s. 81 – 96
 2. Bancassurance jako forma aliansów strategicznych podmiotów na rynku finansowym [w:] Gospodarka w praktyce i w teorii, nr 1 (28) 2011, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 53 – 68
 3. Bancassurance jako sposób na poprawę pozycji konkurencyjnej podmiotów na rynku finansowy [w:]Prace Naukowe WSB w Gdańsku, tom 27/2013 System finansowy – aktualne wyzwania
  i perspektywy rozwoju
  , Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2013, s. 181 – 196
 4. Rozwój polskiego rynku usług ubezpieczeniowych w dobie procesów globalizacji [w:] Grynia A. (red.), Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie, Wilno 2013, s. 266 – 278
 5. Popyt na zintegrowane usługi finansowe w Polsce (w świetle badań własnych) [w:] Ucieklak – Jeż P. (red.), Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, 2014, s. 155 – 168
 6. Rozwój kanału direct na polskim rynku ubezpieczeń [w:] Dziawgo L., Patrzałek L. (red.) Finanse
  i Rachunkowość na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  , Gospodarka – etyka – środowisko, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 330, Wrocław 2014, s. 336 – 343
 7. Struktura popytu na usługi ubezpieczeniowe w Polsce (w oparciu o badania własne) [w:] Gospodarka w Praktyce i Teorii nr 2 (35) 2014, s. 69 – 92
 8. Current Strategic Challenges for Insurance Companies (in the Light of Financial Markets Development) [w:] Świrska A. (red.) Current trends in Management: Business and Public Administration, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, Siedlce 2015, s. 120 – 131
 9. Społeczeństwo i gospodarka wobec aktualnych tendencji rozwojowych na rynku ubezpieczeń [w:] Bartoszewski J. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczne: filozofia – psychologia – socjologia – demografia – ekonomia społeczna, PWSZ, Konin 2015, s. 213 – 236
 10. Świadomość ubezpieczeniowa konsumentów w Polsce [w:] Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Finance Law, vol. III, nr 2, Łódź 2016, s. 51 – 66

Prowadzone przedmioty:

ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, rozwój polskiego rynku ubezpieczeń, Development of the Insurance Market in Poland, globalizacja i przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Kursy i szkolenia:

Jak promować czasopisma naukowe w social media; Łódź, 15.02.2019

Pobyty zagraniczne:

Summer School, Faculdades Metropolitanas Unidas, Sao Paulo 2006 i 2007

Nagrody:

 • Medal Brązowy za długoletnią służbę, 2017;
 • Medal za Chlubne Studia, 2003.

Inne:

– sekretarz redakcji Czasopisma Gospodarka w Praktyce i Teorii.

– członek PTE Łódź.