Logo
Logo

Granty realizowane

 

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

OPUS 14

  • Źródła i mechanizmy odporności gospodarczej regionów w Europie Środkowo-Wschodniej (termin realizacji: 17.09.2018-16.09.2021) – dr Paweł Gajewski

OPUS 12

  • Nowe spojrzenie na teorię przedsiębiorczości Lazeara w kontekście powodzenia i porażki przedsiębiorstwa (termin realizacji: 07.07.2017-06.07.2020) – dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

OPUS 11

  • Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych (termin realizacji: 16.01.2017-15.01.2019) – dr Sylwia Roszkowska

OPUS 10

  • Dynamika gospodarcza regionów i efekty polityki pieniężnej (termin realizacji: 05.07.2016-04.07.2019) – dr Paweł Gajewski

OPUS 9

  • Wirtualne sceny muzyczne: pomiędzy rynkiem a kulturą (termin realizacji: 26.02.2016-25.02.2019) – dr Patryk Gałuszka

OPUS 8

  • Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją (termin realizacji: 23.07.2015-22.12.2018) – dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ

 

GRANTY Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Nazwa projektu: Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu

Projekt trwa: od 01.03.2017 do 31.12.2020

Projekt współfinansowany w ramach II osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Uniwersytetu Łódzkiego. Poddziałanie II. 2.2 Promocja gospodarcza RPO WŁ na lata 2014-2020

Więcej szczegółów tutaj:
http://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/lodzkie-w-brukseli-wspiera-lodzki-biznes/