Logo
Logo

Granty zrealizowane

 

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

OPUS 6

  • Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków prac (termin realizacji: 28.07.2014-27.05.2017) – dr Katarzyna Skorupińska
  • Instytucje rynku pracy a sytuacja na rynkach pracy w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu, (termin realizacji: 06.08.2014-05.08.2017) – prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

PRELUDIUM 5

  • Możliwości wykorzystania modeli DSGE w analizie związków pomiędzy polityką pieniężną a bezrobociem na przykładzie gospodarki polskiej (termin realizacji: 29.08.2013-28.02.2017) – mgr Przemysław Włodarczyk

PRELUDIUM 7

  • Wpływ członkostwa w strefie euro na złożoność produktów w eksporcie (termin realizacji: 18.02.2015-17.09.2017) – dr Tomasz Serwach