Logo
Logo

Gratulacje!

Z przyjemnością informujemy, że dr Damian Szymczak z Katedry Makroekonomii otrzymał wyróżnienie w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej im. Władysława Pobóg-Malinowskiego za Najlepszy Debiut Historyczny w zakresie historii najnowszej, za dysertację doktorską ” Przyczyny i charakter ubóstwa popegeerowskiego w świetle koncepcji Amartyi Kumara Sena. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego.” Opiekunem pracy był dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ.

Więcej informacji o nagrodzie i pracy doktorskiej dr Szymczaka znajduje się na stronie: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/aktualnosci/szczegoly/wyroznienie-dla-dr-damiana-szymczaka-w-konkursie-ipn-2?fbclid=IwAR1NYzGePfbO3bhZ1F8YQRSey9qNJBeo75Si2aeEBER5ymcxjTS4lBv6L8Y

Serdecznie gratulujemy!