Logo
Logo

Prof. dr hab. Janina Witkowska

profesor zwyczajny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

e-mail: janina.witkowska@uni.lodz.pl

pokój A311, tel. 42 635 51 50

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8698-4623

 

Zainteresowania badawcze:

Ekonomia międzynarodowa, integracja europejska, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych.

 

Wybrane publikacje:

 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo- Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 2. Foreign Capital as a Factor of Structural Changes in the Polish Economy, w: Evolution et les reformes economiques dans les pays partnaires de la cooperation: Relations economiques exterieures et plus particulierement cooperation regionale. NATO Colloquium 1997, Brussels
 3. Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999, (współautor).
 4. Capital Movements Between CEE Countries and the European Union, w:International Public Policy and Regionalism at the Turn of the Century, ed. K. Fatemi, Pergamon An Imprint of Elsevier Science, Amsterdam–London–New York-Oxford–Paris-Shannon-Tokyo 2001
 5. Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Wyd. UŁ, 2001.
 6. Foreign Direct Investment and the Environment in Transitional Economies: The Case of Poland, w: Contemporary Developments in International Business, eds. K. Fatemi and D. Jourdan, Editions ESKA, Paris 2002.
 7. Foreign Direct Investment in the Changing Business Environment of the European Union’s New Member States, Global Economy Journal: Vol. 7: Issue. 4, http://bepress.com/gej/vol7/iss4/2
 8. Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010, ( współautor)
 9. Corporate Social Responsibility: Selected Theoretical and Empirical Aspects, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, Vol.19, No1, 2016.
 10. Integration Processes in the Global Economy: Current State and Prospects. The Case of European Union, ASEAN Economic Community and NAFTA,“Comparative Economic Research”, Vol.19, No1 , 2016.

 

Prowadzone przedmioty:

Unia Europejska w gospodarce światowej, Foreign Direct Investment in the Global Economy, Społeczna odpowiedzialność w biznesie.

 

Udział w projektach badawczych:

 • Dynamiczna współzależność między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a handlem zagranicznym w kontekście procesu integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekty komparatywne, 1992-1994. Koordynacja i uczestnictwo w międzynarodowym projekcie ACE, finansowanym przez Komisję Europejską:
 • Motywacje inwestorów zagranicznych i ich skłonność do eksportu w procesie integracji europejskiej. Badania empiryczne, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, 1995-1997 Koordynacja i uczestnictwo w międzynarodowym projekcie ACE, finansowanym przez Komisję Europejską:
 • Liberalizacja przepływów kapitałowych i towarowych w procesie integracji europejskiej a rynek pracy w Polsce; 1998- 1999, Koordynacja i główne wykonawstwo w projektach Komitetu Badań Naukowych.
 • Procesy dostosowawcze w Polsce do polityk Unii Europejskiej w okresie przygotowań do członkostwa”, 2002-2003, Koordynacja i wykonanie projektu finansowanego przez Komisję Europejską, projekt CEN –CENRE
 • Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, 2002-2003, Koordynacja i główne wykonawstwo w projektach Komitetu Badań Naukowych.

 

Pobyty zagraniczne:

 • Uniwersytet Cambridge – 1-tygodniowa wizyta studialna, 2009.
 • European University Institute – Florencja – tygodniowe wizyty studialne 2000, 2003, 2006.
 • Narodowy Uniwersytet Irlandii, Galway – 2-tygodniowa wizyta studialna 1998.
 • Uniwersytet Cambridge – 2-tygodniowa wizyta studialna, 1996.
 • Uniwersytet w Kolonii – 3-miesięczne stypendium Fundacji Fridricha Eberta1992/1993.
 • Uniwersytet w Kolonii – stypendium w ramach Programu ACE, finansowanego przez Komisję Europejską1992.
 • University College Galway – szkolenie w ramach Programu TEMPUS, 1992
 • Uniwersytet Glasgow –miesięczne stypendium Warsaw-Glasgow Dekaban Foundation,
 • European University Institute – Florencja –miesięczne stypendium, 1990
 • Uniwersytet Wiedeński – 3-miesięczne stypendium rządu Austrii, 1988.

 

Nagrody:

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007, za współautorską książkę : J.Witkowska, Z. Wysokińska, „Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne”, Wyd. UŁ, Łódź 2006.

 

Inne:

 • Członek Rady Dyrektorów międzynarodowego stowarzyszenia IT&FA (International Trade&Finance Association), lata 2006-2014 oraz 2016-2018.
 • Vice –prezydent ds. członkostwa międzynarodowego stowarzyszenia IT&FA (International Trade &Finance Association),  2015.