Logo
Logo

Prof. Janina Godłów-Legiędź

Dydaktyka

Wykłady i konwersatoria • Ekonomia dla kierunków pozaekonomicznych • Główne nurty ekonomii • Ekonomia dla doktorantów ekonomii i socjologii • Historia myśli ekonomicznej • Laureaci Nagrody im. Alfreda Nobla • Kryzys finansowy i kryzys w strefie euro

Problematyka seminariów • Kryzys finansowy i kryzys w strefie euro • Ekonomia w dobie globalnego kryzysu • Gospodarka polska w okresie transformacji ustrojowej i w czasach kryzysu finansowego na świecie • Specyfika szkoły austriackiej i jej wpływ na współczesną ekonomię

Materiały dla studentów
Wybrane prezentacje, stanowiące podstawę wykładów*:

Główne nurty ekonomii

 1. Główne nurty ekonomii – wprowadzenie
 2. Robert Fogel: teoria ewolucji techno-fizjologicznej i wnioski z niej płynące
 3. Adam Smith: twórca rynkowej filozofii i idei otwartego społeczeństwa
 4. John Stuart Mill: klasyczny czy reformistyczny liberał?
 5. Karol Mark: krytyka liberalizmu i kapitalizmu
 6. Szkoła austriacka
 7. John Maynard Keynes 1883 – 1946
 8. Friedman i inni
 9. Ronald Coase: przedsiębiorstwo, koszty transakcji
 10. Nowa ekonomia instytucjonalna i transformacja od planu do rynku
 11. Ekonomia behawioralna
 12. Teorie cyklu koniunkturalnego i doświadczenia kryzysu 2007-2009

Makroekonomia

Mikroekonomia

 1. Podstawy ekonomii. Wprowadzenie.
 2. Przedsiębiorstwo. Ujęcie tradycyjne
 3. Ekonomia kosztów transakcji Ronalda Coase’a

*Prezentacje zawierają jedynie główne idee wykładu, nie są zatem dostatecznym źródłem wiedzy sprawdzanej na egzaminie.

Dla doktorantów WPiA – rok akademicki 2019/20, semestr letni

 1. Produkt krajowy brutto i inne mierniki dobrobytu
 2. Rozwój gospodarczy z perspektywy Roberta Fogla
 3. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego
 4. Pieniądz
 5. Inflacja i bezrobocie
 6. Państwo w gospodarce. Spór o system emerytalny
 7. Kryzysy gospodarcze Teoria i doświadczenia kryzysu 2007-2009.
 8. Euro. Korzyści i zagrożenia
 9. Podstawy teoretyczne unii monetarnej
 10. Transformacja od planu do rynku z perspektywy ekonomii instytucjonalnej