Logo
Logo

Dr Kamil Kowalski

adiunkt, Katedra Historii Ekonomii

e-mail: kamil.kowalski@uni.lodz.pl

pokój A417, tel. 42 635 5570

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5548-0086

 

Zainteresowania badawcze:

historia gospodarcza USA po 1945 r., rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi.

Wybrane publikacje:

 • [współautor Joanna Dzionek-Kozłowska, Rafał Matera],The Effect of Geography and Institutions on Economic Development: The Case of Lodz, „The Journal of Interdisciplinary History”, Spring, 2018, vol. 48, no. 4, pp. 523-538.
 • [współautor Rafał Matera, Mariusz Sokołowicz], Cotton Matters. A Recognition and Comparison of the Cottonopolises in Central-Eastern Europe during the Industrial Revolution, „Fibres and Textiles in Eastern Europe” 2018, 26, vol. 6 (132), pp. 16-23.
 • [współautor Joanna Dzionek-Kozłowska, Rafał Matera], Geography Matters. Environmental Factors that Affected the ”Take-Off”of Lodz, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2017, vol. LXXVIII, s. 223-248.
 • American economic aid plans on the example of the Marshall Plan and the Alliance for Progress: similarities and differences, “Humanities and Social Sciences”, 2017, vol., XXII, s. 77–93.
 • From the Servicemen`s Readjustment Act of 1944 to the Labour Managenent Relations Act of 1947: The Selected Problems of US Labour Market Policies, „Bulletin of Lviv University. A Series of International Relations” 2016, vol. 39, s. 110-119.
 • What Shall We Do with Our Boys? An Impact of the GI Bill on the US Economy, „Annales. „Etyka w Życiu Gospodarczym” 2016, vol. 4, s. 167-180.
 • Widmo ekonomicznej katastrofy czy strach przed komunizmem? Motywy Planu Marshalla w świetle amerykańskich dokumentów, „Polityka i Społeczeństwo”, 2015, nr 2 (13), s. 98-112.
 • Plan Marshalla: uwarunkowania i skutki gospodarczo-polityczne, Łódź 2014.

Prowadzone przedmioty:

historia ekonomii, International political economy

 

Pobyty zagraniczne:

 • Stypendium Instytutu Szwedzkiego, Stockholm University.
 • Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkolnego w ramach Mechanizmu Norweskiego EOG, Oslo University

Nagrody:

 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna stopnia trzeciego za książkę „Plan Marshalla. Uwarunkowania i skutki gospodarczo-polityczne”
 • Medal Brązowy za długoletnią służbę
 • Nagroda rektora SGH I stopnia

Inne:

 • Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
 • Członek Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą w Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju E-S UŁ.