Logo
Logo

Dr Katarzyna Piłat


adiunkt, Katedra Funkcjonowania Gospodarki

e-mail: katarzyna.pilat@uni.lodz.pl

pokój A315, tel. 42 635 51 59

Zainteresowania badawcze:

wahania aktywności gospodarczej (w tym: synchronizacja cykli koniunkturalnych, oddziaływanie szoków ekonomicznych na gospodarkę), regionalne aspekty polityki ekonomicznej, nierówności.

 

Wybrane publikacje:

 1. Środowiskowe efekty ekspansji fiskalnej – zastosowanie modelu RBC, Wiadomości Statystyczne 4(683), 2018, razem z Krajewski P. i Mackiewicz M.
 2. (A)symetryczne szoki popytowe i podażowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wiadomości Statystyczne, 2(681), 2018.
 3. Podstawy Ekonomii (red. Milewski R., Kwiatkowski E.), współautorstwo rozdziału podręcznika razem z Piwowarski R.,2018.
 4. Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 5. Synchronizacja wahań koniunkturalnych krajów Europy Środkowo‑Wschodniej ze strefą euro, Folia Oeconomica Acta Unversitas Lodzensis, 2 (328), 2017.
 6. Does A Progressive PIT Stabilize The Economy? A Comparison Of Progressive And Flat Taxes, Comparative Economic Research, Vol. 20, No. 1, 2017, razem z Krajewski P.
 7. The optimal fiscal rule in the context of accession to the Eurozone, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 28, Issue 1, ss. 398-406, 2015, razem z Krajewski P. i Mackiewicz M.
 8. Indeks optymalnego obszaru walutowego dla gospodarki polskiej, Ekonomista Nr 3, ss. 325-338, 2012.
 9. Wpływ polityki fiskalnej na synchronizację cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro, Bank i Kredyt Nr 43, ss. 71-96, 2012, razem z Krajewski P.
 10. Zastosowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego Hansena do gospodarki polskiej, Gospodarka Narodowa Nr 11-12, 2010,  razem z Kuchta Z.


Prowadzone przedmioty:

Mikroekonomia I, Microeconomics II, Makroekonomia I, Ekonomia, Case Studies.Udział w projektach badawczych:

 • Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją 2015-2018, Projekt Narodowego Centrum Nauki: OPUS 8. Wykonawca;
 • Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro, 2011. Projekt realizowany w ramach II Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP na Projekty Badawcze;
 • Ocena skutków wprowadzenia euro w Polsce na podstawie dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej, 2009-2011. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca;
 • Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro – scenariusze i wyzwania, 2007-2008. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca.


Inne:

 • Staż naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Opiekun stażu prof. Jerzy Osiatyński, 2019 r.
 • Redaktor tematyczny Przeglądu Nauk Ekonomicznych 2016-2018.