Logo
Logo

Dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak

prof UŁ, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

e-mail: katarzyna.skorupinska@uni.lodz.pl

pokój A316,  tel. 42 635 51 47

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8939-7360

Zainteresowania badawcze:

stosunki przemysłowe, partycypacja pracownicza, rynek pracy.

Wybrane publikacje:

 • Skorupińska-Cieślak Katarzyna, What determines the role and position of works councils? Models of councils in Polish organizations, “Economic and Industrial Democracy” First Online: May 6, 2019, IF: 1.361;  https://doi.org/10.1177/0143831X19846344
 • Skorupińska-Cieślak, What determines the presence of works councils in Polish companies? “Employee Relations” Vol. 40, Issue 5, 2018; Impact Factor: 1.645;https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ER-07-2017-0159
 • Skorupińska, The failure of a new form of employee representation: Polish works councils in comparative perspective, “European Journal of Industrial Relations”, Vol. 24 Issue 2, 2018; First Published July 2, 2017; Impact Factor: 1.870;https://doi.org/10.1177/0959680117715931
 • Skorupińska, Towards a Europeanization of indirect employee participation: Polish experiences, “Economic and Industrial Democracy” Vol. 39 Issue 1, 2018; First published July 21, 2015; Impact Factor: 1.361;http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0143831X15594430
 • Skorupińska, The impact of the economic crisis on the changes in industrial relations in countries of the Central and Eastern Europe, „EKONOMIA I PRAWO”, Vol. 15 No. 2, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2016.014
 • Skorupińska, S. Rudolf, Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Prowadzone przedmioty:

mikroekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, konwersatorium z ekonomii w języku obcym,  makroekonomia, makroekonomia zaawansowana, ekonomia matematyczna, podstawy ekonomii, stosunki przemysłowe i dialog społeczny w Europie, polityka społeczna, partycypacja pracownicza na tle europejskich stosunków przemysłowych, seminarium licencjackie i magisterskie.

 

Udział w projektach badawczych:

 • „Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy”, 2014-2017, Narodowe Centrum Nauki – OPUS 6, Kierownik projektu;
 • „Rodzaje, zasięg i ekonomiczna efektywność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej w Polsce na tle starych krajów UE”, 2009-2011, projekt badawczy MNiSW Nr N N112 127636; Główny wykonawca.

Nagrody:

 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna stopnia drugiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2004 r.);
 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna stopnia trzeciego za książkę „Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich” (2010 r.);
 • Medal Brązowy za długoletnią służbę (2016 r.).

Inne:

 • Członek Zarządu PTE Odział w Łodzi;
 • Członek Redakcji i Redaktor tematyczny „Przeglądu Nauk Ekonomicznych”;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Łodzi.