Konferencja „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2017 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, ul. Rogowskiej 26.  Organizatorem konferencji są Katedra Mikroekonomii UŁ, Katedra Makroekonomii UŁ oraz Oddział Okręgowy NBP w Łodzi. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.makroekonomia.uni.lodz.pl w zakładce Konferencje.

Proponowana tematyka konferencji:

–      Uwarunkowania i determinanty wzrostu gospodarczego.

–      Polityka gospodarcza a rynek pracy.

–      Funkcjonowanie rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.

–      Innowacyjność polskiej gospodarki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.

–      Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty teoretyczne i strategie jej rozwoju.

–      Nierównowaga finansów publicznych w Polsce. Diagnoza i metody naprawy.

–      Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego.

–      Interwencjonizm versus wolny rynek. Spór o politykę gospodarczą.