Logo
Logo

Konsultacje i egzaminy poprawkowe dra Bogdana Buczkowskiego odbędą się 16.09.2019 od 12.00 do 14.00 w pokoju A407 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, ul. Rewolucji 1905r nr 41