Logo
Logo

Lista czasopism punktowanych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych będący załącznikiem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r., który jest sprostowaniem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r., można pobrać klikając w [LINK] lub ze strony MEiN.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych będący załącznikiem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. można pobrać klikając w [LINK] lub ze strony MEiN.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych będący załącznikiem do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. można pobrać klikając w [LINK] lub ze strony MNiSW.

Aktualny wykaz wydawnictw (załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.) można pobrać klikając w [LINK] lub ze strony MNiSW.