Logo
Logo

Lista czasopism punktowanych

Aktualne, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych wraz z przypisaną liczbą punktów opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualny wykaz czasopism i konferencji (załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.) można pobrać klikając w [LINK] lub ze strony MNiSW.

Aktualny wykaz wydawnictw (załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r) można pobrać klikając w [LINK] lub ze strony MNiSW.