Logo
Logo

Czasopisma

Gospodarka w Praktyce i Teorii

Gospodarka w Praktyce i Teorii jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo uzyskało 9 punktów MNiSW za każdy opublikowany artykuł.

Wersja on-line czasopisma dostępna jest tutaj.

 

 

 

Comparative Economic Research

Comparative Economic Research jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwesytetu Łódzkiego.

Czasopismo uzyskało 15 punktów MNiSW za każdy opublikowany artykuł.

Wersja on-line czasopisma dostępna jest na platformie METAPRESS.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szerszych informacji na temat czasopisma zapraszamy na stronę internetową Comparative Economic Research.

 

 

Annales. Etyka w życiu gospodarczym

Czasopismo to jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales…” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy. Za publikację w „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 10 punktów.

Wersja on-line czasopisma dostępna jest tutaj.

 

Ekonomia Międzynarodowa

Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.

Czasopismo istnieje od 2010 roku. Powstało z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych TIAL. Od 2013 roku jest zaś oficjalnym czasopismem Uniwersytetu Łódzkiego, wydawanym na jego Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Ekonomia Międzynarodowa w 2015 r. znalazła się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismu przyznano 7 punktów za opublikowany artykuł.

Wersja on-line czasopisma dostępna jest tutaj.