Logo
Logo

Czasopisma

Studia Prawno-Ekonomiczne są powstałym w 1968 r. czasopismem o interdyscyplinarnym charakterze, publikującym wyniki badań naukowych z zakresu prawa i ekonomii. Na łamach czasopisma wypowiadają się zarówno wybitni przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych, jak i debiutujący, utalentowani młodzi naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Punktacja MEiN: 40 punktów (grudzień 2021)

Czasopismo składa się z dwóch części: prawniczej oraz ekonomicznej i jest współfinansowane ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału
Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Comparative Economic Research jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwesytetu Łódzkiego.

Punktacja MEiN: 100 punktów (grudzień 2021)

Czasopismo jest dofinansowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szerszych informacji na temat czasopisma zapraszamy na stronę internetową Comparative Economic Research.

Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.

Czasopismo istnieje od 2010 roku. Powstało z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych TIAL. Od 2013 roku jest zaś oficjalnym czasopismem Uniwersytetu Łódzkiego, wydawanym na jego Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

1.12.2021 Ekonomia Międzynarodowa otrzymała 40 pkt MEiN

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szerszych informacji na temat czasopisma zapraszamy na stronę internetową Ekonomii Międzynarodowej.