Logo
Logo

II Międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko przyrodnicze a rozwój”

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana do naukowców z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, a także prawa, nauk przyrodniczych i technicznych. Celem konferencji jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i wymiana poglądów na temat:

  • przyrodniczych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego;
  • koncepcji biogospodarki i gospodarki cyrkulacyjnej;
  • rozwijania dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekosystemami i gospodarką wodną;
  • etyki w gospodarowaniu zasobami naturalnymi;
  • wyceny usług ekosystemowych;
  • rozwoju instytucji służących trwałemu i społecznie sprawiedliwemu wykorzystywaniu zasobów przyrodniczych

Konferencja odbędzie się 25-26 września 2018 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącym się w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 41/43.

Więcej informacji na stronie konferencji.