Logo
Logo

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarka, Środowisko, Inwestycje”

Serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju, która odbędzie się 2 czerwca 2017 r. na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja jest inicjatywą członków SKN Ekobiznes i studentów UŁ. Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze „Gospodarka. Środowisko. Inwestycje”. Problematyka szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzynarodowych gremiów naukowo–badawczych. Tematyka konferencji wpisuje się zatem w aktualny dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, w kontekście problemów społeczno–gospodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się zatem okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju.Więcej informacji.