Logo
Logo

XVII Konferencja naukowa „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2017 r.w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, ul. Rogowskiej 26.  Organizatorem konferencji jest Katedra Mikroekonomii UŁ oraz Katedra Makroekonomii UŁ. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.makroekonomia.uni.lodz.pl.
Proponowana tematyka konferencji:
–      Uwarunkowania i determinanty wzrostu gospodarczego.
–      Polityka gospodarcza a rynek pracy.
–      Funkcjonowanie rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.
–      Innowacyjność polskiej gospodarki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.
–      Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty teoretyczne i strategie jej rozwoju.
–      Nierównowaga finansów publicznych w Polsce. Diagnoza i metody naprawy.
–      Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego.
–      Interwencjonizm versus wolny rynek. Spór o politykę gospodarczą.