Logo
Logo

XVIII Konferencja naukowa „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki, która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, ul. Rogowska 26 (dzień pierwszy) i w Pałacu Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3 (dzień drugi). Organizatorem konferencji są Katedra Mikroekonomii UŁ, Katedra Makroekonomii UŁ oraz Oddział Okręgowy NBP w Łodzi. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.makroekonomia.uni.lodz.pl w zakładce Konferencje.