Logo
Logo

XXI konferencja „Etyka w życiu gospodarczym”

Wychodząc naprzeciw niesłabnącej potrzebie refleksji na temat znaczenia etycznego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej podjęliśmy się organizacji kolejnej, XXI edycji konferencji „Etyka w życiu gospodarczym”. Żywimy przekonanie, że w obliczu obecnych problemów stojących przed gospodarką europejską i globalną, wszelkie działania mogące wpłynąć na kształtowanie świadomości etycznej uczestników życia gospodarczego nabierają szczególnej wagi.

Wobec wyzwań stojących dziś przed edukacją wyższą, mających swe źródło zarówno w czynnikach demograficznych, jak i kulturowych, dostrzegamy również konieczność poszerzenia obszaru tematycznego konferencji poprzez podjęcie dyskusji na temat dylematów etycznych związanych z pracą naukową i aktywnością akademicką.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 11-12 maja na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącym się w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 41/43.

Więcej informacji na stronie konferencji.